ยาสูบ

 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายหมออนามัย ตรวจเยี่ยมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 เผยรวม พ.ร.บ. 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว เพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้ใกล้สำเร็จ คาดผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ประมาณมีนาคม 2560 และจะประกาศบังคับใช้ได้ประมาณ มิถุนายน 2560 ด้าน สบส. ย้ำ อสม.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งจัดกิจกรรมรณรงค์ค้นหาผู้สูบบุหรี่และชวนเลิก ก่อนวัน อสม. แห่งชาติ  20 มีนาคม นี้
  2017-01-31 21:33
 • คกก.ยาสูบแห่งชาติทบทวนแนวทางควบคุมการบริโภคยาสูบ เดินหน้ายุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 เน้นบูรณาทำงานร่วมกับ ก.ศึกษาธิการและ ก.พัฒนาสังคมฯ สร้างความตระหนักโทษพิษภัยบุหรี่ตั้งแต่ปฐมวัย 0-5 ปี 
  2016-12-26 17:26
 • ศาลอุทธรณ์ประเทศอังกฤษ ได้ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่กล่าวหาว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศอังกฤษ ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบรรยายคำตัดสินว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า ไม่ได้ขัดต่อข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) และได้สัดส่วนกับปัญหาที่ยาสูบก่อให้เกิดขึ้น
  2016-12-06 23:53
 • ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นฉบับเดียวกัน แก้ไขนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี
  2016-10-26 19:29
 • รายงานของยูโรมอนิเตอร์ บริษัทที่รับทำวิจัยการตลาดให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ว่า  ตลาดบุหรี่ไทยจะขยายตัวตลอด 5 ปีข้างหน้านี้  ทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยสถานการณ์ตลาดบุหรี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ตลาดจะยังขยายตัว ขณะที่สิงคโปร์และเวียดนามตลาดจะทรงตัว
  2016-09-17 13:00
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือทีพีพี เริ่มต้นที่สินค้าและบริการ 7 รายการ ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ยา วัคซีน ชีววัตถุและระบบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการค้าบริการสุขภาพ พร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทยหากเข้าร่วมทีพีพี  
  2016-02-29 13:37
 • คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาการวัยรุ่นสูบบุหรี่ที่มีแนวโน้มอัตราการสูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 ต่อปี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษา วิเคราะห์ 3 เรื่อง คือการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบรอบสถานศึกษา การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณา/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในตลาดออนไลน์ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2016-02-29 12:17
 • , , ,
  พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ดร.เวอรา ลุยซา ดา คอสตา อี ซิลวา (Dr.Vera Luiza da Costa e Silva) เลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (Head of the Convention Secretariat WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธะสัญญาของประเทศไทย ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมประชุม ที่ห้องรับรองชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทร
  2015-11-24 16:30
 • ภาคีเครือข่ายหมออนามัย ประกาศปฏิญญาหนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ วอนรัฐบาล-สนช.เร่งพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยเร็ว ย้ำต้องเท่าทันข้อมูล ข้ออ้างที่บิดเบือนและไม่ยอมให้บริษัทบุหรี่แทรกแซง  เผยขณะนี้มีเสียงสนับสนุนแล้วกว่า 13 ล้านรายชื่อ คาดได้ 15 ล้านเสียงตามเป้าในเวลาอันใกล้นี้
  2015-09-17 14:15
 • เครือข่ายหมออนามัย เร่งปั้น “นักขับเคลื่อนควบคุมยาสูบระดับจังหวัด” ร่วมผลักดันกฎหมาย หวังเปลี่ยนสังคมไทยห่างไกลบุหรี่ ระยะที่ 2 ตั้งเป้าหมายรายชื่อเพิ่มเป็น 15 ล้าน หนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ให้สำเร็จ
  2015-07-27 15:33
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย 721 องค์กร ร่วมมอบรายชื่อ จำนวน 10,964,903 รายชื่อ ให้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ซึ่งเป็นจำนวนรายชื่อ ที่มีประชาชนชาวไทย ทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย และหลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการสูบบุหรี่
  2015-06-03 15:49
 • ครม.อนุมัติในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ตามที่ สธ.เสนอแล้ว ให้ส่ง คกก.กฤษฎีกาพิจารณา แล้วส่งให้ สนช.พิจารณาต่อไป พร้อมมอบ สธ.จัดตั้งสำนักงานคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้สอดคล้องกับมติ ครม.
  2015-05-26 19:14

Pages