ยาสูบ

 • เครือข่ายหมออนามัย ประกาศเดินหน้าปกป้องเด็กไทยห่างไกลบุหรี่ ร่วมงานเสวนาเผยความลับอุตสาหกรรมยาสูบ "บริษัทบุหรี่ทำอะไร เพื่อให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้น” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เผยขณะนี้มีรายชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 1 ล้านคน คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย 10 ล้านเสียงก่อนวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้
  2015-05-21 19:52
 • รมว.สธ.ลงนามในหนังสือเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว และส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป พร้อมตั้งคณะกรรมการติดตามผลกระทบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ พร้อมเร่ง 8 กรมวิชาการจัดทำคู่มือการลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย 14 ฉบับ อาทิ การขึ้นทะเบียนยาตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก การพิจารณาออกใบอนุญาตผู้ประกอบการ สนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี ให้เสร็จใน 2 เดือน
  2015-05-08 14:25
 • ภาคีเครือข่ายสุขภาพรวมพลัง 721 องค์กร ประกาศล่า 10 ล้านรายชื่อ หนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วัดใจรัฐบาล สู้อิทธิพล กลเกมนายทุนยาสูบข้ามชาติ
  2015-05-08 13:51
 • แพทย์อาวุโสเกือบ 100 คน รวมพลังแสดงจุดยืน ​ประกาศปฏิญญา​หนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วอนรัฐบาลผ่านกฎหมาย ชี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเดินหน้า เตือนรัฐบาลได้ไม่คุ้มเสีย แฉ ธุรกิจยาสูบ ตัวบงการอยู่เบื้องหลังการคัดค้าน ตั้งสมาคมบังหน้าแฝงทั่วโลก เผย กฎหมายห้ามแบ่งขายเพื่อนบ้าน ลาว พม่า มาเลเซีย บังคับใช้แล้ว
  2015-03-31 16:47
 • นสพ.คมชัดลึก : คกก.ควบคุมยาสูบเห็นชอบข้อความคำเตือนบนซองบุหรี่ใหม่ 10 แบบ "ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู"-"นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง"ชี้ข้อความเดิมใช้มานาน 3 ปี สร้างความคุ้นชินส่งผลประสิทธิภาพการเลิกสูบลดลง
  2015-03-06 13:32
 • 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ทศวรรษ การบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งกรอบอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเป็นประเทศลำดับที่ 36 
  2015-03-05 19:04
 • นสพ.คมชัดลึก : กทม.-กลุ่มผู้ค้ายาสูบ ระบุ ก.การคลังและพาณิชย์ แสดงความห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลักดันออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยเฉพาะบทบัญญัติบางมาตรามีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พร้อมแนะให้ทบทวนใหม่
  2015-03-05 18:48
 • นสพ.มติชน : รองนายกฯยงยุทธ มีคำสั่งให้ สธ.นำร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบกลับไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลัง เสาวณี สุวรรณชีพ สนช.ทำหนังสือถึงสนง.เลขาธิการรัฐสภา ระบุได้รับการร้องเรียนจากสมาคมยาสูบว่า ร่าง กม.คุมยาสูบลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ด้าน รมว.สธ.เตรียมหารือคกก.ยาสูบ ยันสธ.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว
  2015-02-27 14:03
 • กระทรวงสาธารณสุข เผย ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก และเลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี หนุนไทยออกกฎหมายบุหรี่โดยเร็ว ชี้ไทยมาถูกทางที่คุมเข้มเรื่องบุหรี่ เหมือนที่นานาประเทศกำลังทำ ชมที่ผ่านมาไทยทำได้ดี
  2015-02-18 17:10
 • สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พบ นพ.รัชตะ หนุนสธ.ขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบ นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.และสนช.โดยเร็ว เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ และสร้างสุขภาพดีให้ประชาชน ด้าน นพ.รัชตะ เผย ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของกฤษฎีกา และสนช. ส่วนกลุ่มที่ยังไม่เห็นด้วย ก็สามารถเข้าร่วมในขั้นตอนของกฤษฎีกา ที่คาดว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือน และขั้นตอนของกรรมาธิการได้
  2015-02-05 18:52
 • หมอประกิตเรียกร้อง ครม. เร่งเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ เพื่อให้กฎหมายบังคับใช้ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ลดจำนวนคนไทยที่จะตายจากโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่ลงด้วย เตือนผู้สูบบุหรี่ แม้ตรวจร่างกายสม่ำเสมอ ก็อาจไม่พบมะเร็งในระยะแรกได้ โดยเฉพาะมะเร็งปอด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคจะถูกตรวจพบเมื่อมะเร็งอยู่ในระยะที่ 3 หรือ 4 แล้ว การรักษาส่วนใหญ่ต้องใช้ยาคีโม (ยาฆ่ามะเร็ง) ซึ่งมีผลข้างเคียงสูงและผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทนผลข้างเคียงของยาไม่ไหว
  2015-02-03 21:57
 • รมว.สธ. ประชุมหารือชี้แจง กรมสรรพสามิต ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำความเข้าใจหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และร่วมผลักดันให้เป็นเครื่องมือรัฐใช้ปกป้องเยาวชนไม่ตกเป็นทาสบุหรี่ และปกป้องสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่อีกกว่า 50 ล้านคน
  2015-01-31 19:48

Pages