ยาแพง

  • "กระทรวงพาณิชย์" ประกาศ รายชื่อ รพ.เอกชนสีเขียวคิดราคาไม่แพง 164 แห่ง จาก รพ.ทั้งหมด 354 แห่ง ให้ประชาชนตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการ พร้อมจูงใจ รพ.กลุ่มสีเหลืองและแดงที่คิดราคายาแพงให้เข้ามาอยู่สีเขียวมากขึ้น เตรียมให้คณะบัญชี จุฬาฯศึกษาสาเหตุ หากพบแพงเกิน เรียกมาสอบถาม
    2019-10-18 10:05
  • ทราบกันดีว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยามีราคาแพงมาก ทั้งยังเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย กล่าวคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/หัว/ปี ขณะที่สวีเดนใช้เพียง 351 ดอลลาร์สหรัฐ/หัว/ปี
    2019-03-26 15:18
  • “หมอมงคล” ค้าน คสช.เตรียมใช้ ม.44 แก้ปัญหาออกสิทธิบัตรล่าช้า ชี้เร่งออกไม่รอบคอบ กระทบยาแพง ยาที่ควรจะถูกลงแล้ว เพราะผูกขาดนานแล้ว ก็จะกลายเป็นเหมือนผีดิบ กลายเป็นสิทธิบัตรผีดิบ เพราะได้สิทธิบัตรไปต่ออายุผูกขาดอีก ทำให้เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน
    2017-03-09 08:47