ยา

 • “ยามีคุณอนันต์ แต่มีโทษมหันต์” คำพังเพยที่คุ้นชินกันทุกคน สิ่งสำคัญคือจะใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย เภสัชกรจึงถือกำเนิดด้วยภารกิจที่สังคมมอบหมายให้เป็นผู้รู้เรื่องยา ตั้งแต่การพัฒนายา การผลิตยา และการใช้ยา เพื่อให้ประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการใช้ยา
  2017-07-06 11:43
 • ยาเหลือใช้เป็นปัญหาสำคัญที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันทั้งในด้านผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ปัญหาด้านกระบวนการและผลลัพธ์จากการรักษาโรคด้วยยา ความสูญเสียด้านมูลค่ายา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดยาด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
  2017-07-05 23:45
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ “รายการยา วัคซีน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปี 61” วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปี 60 จำนวน 1.9 พันล้านบาท สนับสนุนหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษาเพิ่ม
  2017-07-03 16:12
 • สภาเภสัชกรรม ผนึกองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รณรงค์ให้ประชาชนไทย “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย…ปรึกษาเภสัชกร” ระบุการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันนั้น สมุนไพรบางอย่างใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ แต่ควรแจ้งข้อมูลให้กับแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้สมุนไพรชนิดใดอยู่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพราะยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรบางชนิดอาจไปออกฤทธิ์ขัดกันหรือเสริมฤทธิ์กัน ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้
  2017-06-25 16:24
 • สภาเภสัชกรรมเผยวิกฤตขาดแคลนเภสัชกรหนัก มีในระบบราชการไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่ควรมี จี้รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหา ระยะสั้นกำหนดอัตราตั้งใหม่ข้าราชการ 316 อัตราในปีงบประมาณ 2560 ส่วนระยะยาวบรรจุปีละ 1,602 คนติดต่อกัน 10 ปี
  2017-06-16 19:45
 • ‘หมอนพพร’ แจงบอร์ด สปสช.ระบุ เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐไม่ใช่เงินส่งเสริมการขาย เป็นมาตรการเร่งรัดทวงหนี้ จำกัดเฉพาะผู้ซื้อที่จ่ายเงินตรงเวลา มีเกณฑ์ต้องเป็นประโยชน์ต่อ ปชช. พร้อมแนะ สป.สธ.เร่งทำโครงการ เหตุ สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์ให้ สป.สธ.ใช้งบนี้ร้อยละ 80 พร้อมเผย ปี 60 สปสช.เป็นหนี้สูงกว่า 5 พันล้าน จากเดิมมีหนี้ค้างเพียง 19 ล้านบาท ด้าน ‘หมอศักดิ์ชัย’ แจงสาเหตุ อำนาจลงนามเบิกจ่ายไม่ชัด ล่าสุดบอร์ดอนุมัติแล้ว เตรียมเคลียร์หนี้เร็วๆ นี้
  2017-06-09 16:48
 • บอร์ด สปสช. เดินหน้าแผน “จัดหายาและเวชภัณฑ์ฯ โครงการพิเศษ ปี 60” รวม 8 รายการ ดูแลผู้ป่วยเข้าถึงยาและการรักษาต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบ ก่อนปรับปรุงแนวทางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปี 61 เพิ่มความโปร่งใส ยอมรับร่วมกัน พร้อมเผยผลดำเนินการ ปี 51-59 ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยา 2.3 แสนคน รัฐประหยัดงบกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท จากการต่อรองราคายา
  2017-06-07 18:13
 • เวทีประชุมวิชาการ “การจัดหายาจำเป็น โดย สปสช.” ชี้กลไกจัดซื้อยารวมระดับประเทศช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นและการรักษา แถมช่วยประหยัดงบประมาณประเทศ พร้อมห่วงรื้อกลไกจัดซื้อกระทบผู้ป่วย ด้าน “ผอ.ศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี” ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ต้องเข้าใจปัญหาการเข้าถึงยาและความจำเป็นการสต๊อกยา
  2017-05-24 16:58
 • สธ.ยืนยันการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญยึดหลักตามกฎหมาย ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ปี 2561 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จะใช้วิธีการเดิมของ สปสช.เป็นหลัก สธ.จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด มั่นใจผู้ป่วยไม่ขาดยาจำเป็น
  2017-05-21 08:54
 • กรมบัญชีกลางแจงข้อกังวล กรณี พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่จะบั่นทอนความมั่นคงทางยาของประเทศ เผยได้ประชุมร่วมกับ อภ.เมื่อ 9 พ.ค.ได้ข้อสรุปให้ สธ.ตั้งคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์เหมาะสมในการจัดซื้อยา และจะนำเสนอ คกก.นโยบายจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
  2017-05-19 12:24
 • วงเสวนาชี้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 บั่นทอนระบบจัดซื้อยาทั้งประเทศ ปลุกองค์การเภสัชกรรมลุกขึ้นสู้ ให้กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อยาจาก อภ.ก่อนเอกชน เพื่อรักษากลไกหลักความมั่นคงทางยาของชาติ
  2017-05-17 21:56
 • กรรมการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนค้านให้ สธ.คุมจัดซื้อยาทั้งหมดแทน สปสช. ชี้กระทรวงฯ ไม่มี Volume ซื้อที่ชัดเจน ทำให้ต่อรองราคาลงได้ไม่มาก ย้ำหากกฎหมายไม่ให้ สปสช.จัดซื้อ ก็แค่ไปแก้ไขกฎหมายเปิดช่องให้ซื้อได้ก็จบ
  2017-05-05 09:37

Pages