รถพยาบาล

 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ว่าด้วยการพัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิต ลดความพิการ และเยียวยาคนไข้อุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างทันท่วงที มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเน้นการสร้าง “ความเป็นธรรม” (Equity) ด้วยการพัฒนาระบบพื้นฐานให้กระจายไปทั่วประเทศ ก่อนจะมีการออกกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิประกันสังคมและข้าราชการ และมีองค์กรที่อิสระจาก สธ. และ สปสช. ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยสามารถลงหลักปักฐานได้ในระดับหนึ่ง มีการเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
  2015-08-23 12:28
 • นสพ.ข่าวสด : บุรีรัมย์ - นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ระดมหลายภาคส่วนทั้งผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งต่อผู้ป่วย หรือระบบอีเอ็มเอส (EMS) ทุกโรงพยาบาล พร้อมตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่องอุบัติเหตุ ผู้แทนจากสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมหามาตรการและแนวทางในการป้องกัน รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุขณะส่งต่อผู้ป่วย หลังเกิดเหตุการณ์รถฉุกเฉิน ร.พ.บ้านใหม่ไชยพจน์ พุ่งชนประสานงากับ รถพ่วง 18 ล้อ บริเวณสี่แยกไฟแดงทางพาด อ.คูเมือง เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บ และมีพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในรถฉุกเฉินคันดังกล่าวเสียชีวิต 1 คน ทั้งเป็นการระดมสมองถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
  2015-08-20 10:01
 • สพฉ.เร่งพัฒนามาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน กำหนดให้รถพยาบาลทุกคัน ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงทั้งสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อลดความสูญเสีย
  2015-07-29 18:01
 • เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ที่ประสบอุบัติเหตุขณะนำผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่ รพ.บุรีรัมย์ เสียชีวิตแล้ว
  2015-07-27 14:38
 • รถพยาบาล รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ ประสบอุบัติชนกับรถพ่วงขณะส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่ รพ.บุรีรัมย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์สาหัส 1 ราย บาดเจ็บที่ศรีษะรุนแรง ใส่ท่อช่วยหายใจ
  2015-07-26 19:10
 • “เสียดายเวลา เสียดายโอกาส ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว เราไม่อยากให้เพื่อนวิชาชีพเดียวกันต้องมาเป็นแบบเรา อยากให้รัฐเขียนเป็นนโยบายให้ชัดเจนเลยว่า กรณีมีอุบัติเหตุอย่างเรา การช่วยเหลือจริงๆ จะมีอะไรบ้าง” พัชรี อุดมมา อดีตพยาบาล รพ.แม่สอด ที่ประสบอุบัติจากรถพยาบาลจนพิการ บอกเล่า และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า รัฐน่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการออกระเบียบหรือมีหลักประกันสำหรับข้าราชการหรือบุคลากรทางการแพทย์ และหากเกิดอุบัติเหตุควรมีการชดเชยรายได้ด้วย
  2015-07-19 10:27
 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ปี 57 เกิดอุบัติเหตุมากถึง 61 ครั้ง บาดเจ็บ 130 คน เสียชีวิต 19 คน ส่วนครึ่งปีแรกปี 58 เกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาล 28 ครั้ง บาดเจ็บ 54 คน เสียชีวิต 5 คน ขณะที่ผลสำรวจคนขับรถพยาบาลฉุกเฉินพบ 1 ใน 5 เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต เหตุทำงานใต้ความกดดัน ระบุหากคนขับรถพยาบาลฉุกเฉินสุขภาพจิตดีช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้
  2015-07-04 18:40
 • เปิดต้นแบบ รพ.ด่านซ้าย จ.เลย รพ.กระบี่ ทำประกันภัยชั้น 1 ให้รถพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองบุคลากร ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ระบุระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเปิดช่องให้ทำได้ ด้าน เลขาธิการ สพฉ. วอนทุกโรงพยาบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เป็นรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่บนรถพยาบาล
  2015-06-13 17:11
 • เว็บไซต์ข่าวสด : รถพยาบาล รพ.เลาขวัญประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ขณะนำส่งผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบส่ง รพ.พหลพลพยุหเสนา พขร. พยาบาล ผู้ป่วยบาดเจ็บ ส่วนญาติเสียชีวิต 1 คน
  2015-06-13 16:51
 • กรมควบคุมโรค แจงมาตรการให้รถพยาบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ขณะนำส่งผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ชี้ในรถพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตระหว่างนำส่งพร้อม 
  2015-04-29 20:35
 • ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ฉุกเฉินค้านนโยบายจำกัดความเร็วรถพยาบาลฉุกเฉิน 80 กม./ชม. ชี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แนะจัดระดับผู้ป่วยแล้วใช้ความเร็วตามระดับความเร่งด่วนของอาการ และเวลาของการตอบสนองต่อความเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น พร้อมสังคายนาระบบเซฟตี้รถพยาบาลฉุกเฉินใหม่ เพราะทุกวันนี้แค่เข็มขัดนิรภัยให้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีให้
  2015-04-21 11:05
 • สพฉ.ระบุการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินต้องยึดความปลอดภัยของทุกคน สนับสนุนนโยบายกระทรวงเรื่องรถพยาบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เป็นไปตามหลักสากล เน้นให้มีหน่วยบริการที่ครอบคลุม สามารถเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันกาลและไม่เสี่ยงอุบัติเหตุ
  2015-04-20 15:44

Pages