รพช.

 • “หมอพรเจริญ” เผย หลักเกณฑ์อนุมัติผู้อำนวยการสูง ผ่าน อกพ.ก.พ.เดือน ม.ค. แน่ หลังพบผู้บริหาร ก.พ. ได้รับคำยืนยัน ไม่ขอข้อมูล สธ.เพิ่ม แจงเหตุเลื่อนวาระพิจารณา ธ.ค. เพราะมีเรื่องด่วนมาก
  2014-12-13 12:56
 • ชมรมผอ.รพช.ทำจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.สธ./ปลัดสธ. เสนอทางออกความขัดแย้ง ต้องมีสัจจะ พูดคุยอย่างจริงใจ เผยเห็นด้วยหลักการกระจายอำนาจสธ.มาไว้ที่เขต แต่ยังไม่เห็นรูปธรรมชัดเจน แจงระบบเหมาจ่ายรายหัวแบบปัจจุบันดีอยู่แล้ว แต่ต้องทำให้คงที่ 3-5 ปี เพื่อให้รพ.วางยุทธศาสตร์ได้ เสนองบ IP ไว้ที่เขต OP ไว้ที่จังหวัด PP บริหารระดับอำเภอ ม.41 ไว้ที่จังหวัดหรือเขต คงกองทุนย่อยไว้ งบค่าเสื่อมกันที่ระดับประเทศและเขตให้น้อยที่สุด ส่วนปัญหารพ.ขาดทุน ต้องวิเคราะห์ทั้งระบบ ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย อย่ากล่าวโทษกันไปมา
  2014-12-10 17:21
 • รพช.-รพ.สต. ยื่นหนังสือ รมว.สธ. แก้ไขปัญหา รพ.ขาดทุน แจงมีรพช.ขาดทุนรุนแรงกว่า 100 แห่ง รพ.สต. กว่า 2,900 แห่ง เป็นปัญหาค้างคามานาน เสนอ 3 ข้อ ให้ รมว.สธ. ปลัดสธ. และเลขาธิการสปสช. แก้ไข 1.เปลี่ยนจากส่งงบตรงไปที่รพ.ให้ส่งตรงไปที่เขตแทน 2.จัดสรรงบ fix cost ทุกปีเพื่อช่วยรพ.ขาดสภาพคล่อง 3.แยกงบเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว กลับไปใช้ พ.ร.บ.เงินเดือนเหมือนเดิม
  2014-12-08 19:11
 • ประธานกลุ่ม 20 รพช.ยกระดับ รพท. เผย สธ.ขอเวลา 6 เดือน หลังประกาศยกระดับ รพช. เป็น รพท. 1 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อทำหลักเกณฑ์และจัดสรรบุคลากร โดยให้มีผลเป็น รพท.สมบูรณ์ 1 เม.ย.ปีหน้า ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนยังใช้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเหมือนเดิมไปก่อน จนกว่าจะถึง เม.ย.58 ด้าน “ผอ.รพ.บางพลี” ห่วง อกพ.ก.พ. ยังไม่อนุมัติ "เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง" หลังยกระดับเป็น รพท. หวั่นกระทบขวัญกำลังใจ จนท.รพ.  หากผอ.ไม่ขยับ ระดับเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถขยับซีเพิ่มได้ หวั่นมีปัญหาซ้ำรอยเหมือน รพ.บึงกาฬ และ รพ.กระทุ่มแบน ที่ยกระดับเป็นรพท.มา 3 ปีแล้ว แต่ ก.พ.ยังไม่อนุมัติตำแหน่ง ผู้อำนวยการสูง
  2014-11-20 16:13
 • ยกระดับ 20 รพช.เป็น รพท. เริ่มชัดเจน สธ.ตั้ง นพ.ธงชัย ผู้ช่วยปลัด เป็นประธานคณะทำงานจัดคนลงตามโครงสร้างและตำแหน่งใหม่ มี นพ.สสจ. ผอ.รพ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดเป็นคณะทำงานระดับจังหวัด ประชุมนัดแรก 18 พ.ย. นี้ เผยทุกรพ.ต้องเพิ่มศักยภาพให้ได้ตามระดับ รพท. ขาดประเด็นไหนทำเรื่องเสนอมา บางเรื่องคณะทำงานจะกำหนดให้รพ.ต้องพัฒนา เช่น การสร้างธนาคารเลือด เชื่อไม่มีใครค้านยกระดับ เป็นการพัฒนาเพื่อประชาชน ไม่เกี่ยวเรื่องค่าตอบแทนที่ลดลง
  2014-11-16 19:17
 • ผอ.สพช. เผยการแบ่งระดับบริการของรพ. เป็น ปฐมภูมิ ทุตยภูมิ และตติยภูมิ ยึดตามหลักธรรมชาติของโรคเชิงระบาดวิทยาที่มีโรคและความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนแต่กต่างกัน ส่งผลให้ต้องใช้วิธีการรักษาและเครื่องมือแพทย์ที่แตกต่างกัน ชี้ต่างชาติจะแยกรพ.ผู้ป่วยนอกออกจากรพ.ผู้ป่วยใน ไม่ปะปนเหมือนไทยที่รพ.รักษาโรคซับซ้อนก็ยังต้องรักษาโรคเบื้องต้นปะปนกัน แถมเจอปัญหากระจายทรัพยากรเหลื่อมล้ำ เลยเป็นปัญหาสะสม หนุน สธ.ปรับเกณฑ์พิจารณาขึ้นตำแหน่งระดับสูงเท่าเทียม เปิดกว้างให้ แพทย์ รพช.มีโอกาสขึ้นผู้บริหาร สธ. ไม่จำกัดแค่ รพศ./รพท. เหตุงาน รพช.มีคุณค่าและความยากคนละแบบ
  2014-11-05 19:36
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ชมรมผู้อำนวยการ รพช.วอน สธ.เลิกอคติกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สธ.ออกเกณฑ์คุมจริยธรรมจัดซื้อยา
  2014-11-05 13:04
 • “แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 52” เผยปัญหา สธ.-สปสช.ขัดแย้ง กระทบ รพช. เหตุขาดความชัดเจนจัดสรรงบลงหน่วยบริการ แถมล่าช้า ส่งผลต่อการวางแผนบริหารงบล่วงหน้า กระทบประสิทธิภาพบริการดูแลประชาชน ชี้“รมว.สธ.ยุคเฉพาะกาล” ต้องหาต้นเหตุของปัญหาพร้อมประสานให้เป็นทีมเดียวกัน ถ้ายังหาข้อยุติไม่ได้ หวั่นทำ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ซึ่งดีที่สุดที่ไทยเคยมีมาต้องล้มจากความแตกแยกที่ไม่น่าเกิด เผยถ้าเปรียบเป็นมวย ระบบสุขภาพของไทยก็มีหลายคู่แล้ว
  2014-11-03 20:11
 • สธ.ลงนามยกระดับ รพช.เป็นรพท.แล้ว 20 แห่ง รองวชิระแจงเหตุต้องยกระดับ เพราะเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจของเมือง มีความเจริญขึ้น ประชากรมากขึ้น ต้องพัฒนารพ.ให้รองรับได้ ส่วนข้อกังวลจะหาแพทย์เชี่ยวชาญที่ไหน 20 รพ.ก็มีอยู่แล้วครึ่งหนึ่ง และมีผู้ที่ได้รับทุนอีก ชี้ทั่วโลกแบ่งรพ.เป็นระดับ เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงการรักษามีคุณภาพ อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเรื่องค่าตอบแทน เพราะต้องเปลี่ยนจากเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาเป็นพีฟอร์พี ซึ่งสธ.ต้องดูแล
  2014-10-30 10:09
 • สธ.เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัด เป็นเครือข่ายรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลันได้ สวนหัวใจได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และตรัง เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลันได้ร้อยละ 70 ส่วนผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ระยะเวลารอผ่าตัดลดลงเหลือ 2 -12 เดือน
  2014-10-25 20:45
 • “อุปนายกสภาการพยาบาล” ชี้ ควรปรับหลักเกณฑ์พิจารณาความก้าวหน้า “พยาบาลวิชาชีพ” แทนการสลายระดับ รพ. เน้นเปิดโอกาสพยาบาลใน รพช.ทุกแห่งก้าวขึ้นซี 8 ได้ เผยรพช.กว่า 700 แห่ง มีพยาบาลซี 8 ไม่ถึงครึ่ง พร้อมเสนอลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ ให้ทุกวิชาชีพก้าวขึ้นตำแหน่งสูงได้ ไม่ต้องยุบรวม   
  2014-10-24 14:33
 • สธ.ทำหนังสือถึงผู้ว่าแจ้งผลการยกระดับ รพช. เป็น รพท. ทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่ 7 ต.ค.แล้ว รองวชิระเผยมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นมา แจงยื่นเรื่องขอตำแหน่งไปที่ ก.พ.แล้ว ชี้ประชาชนได้ประโยชน์ เพิ่มแพทย์เชี่ยวชาญในพื้นที่ และเป็นรพ.แม่ข่ายในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.ขนาดเล็ก ด้านหมอประชุมพรต้านข้อเสนอยกเลิกระดับรพ.ของหมออารักษ์ ขัดหลักการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
  2014-10-14 19:48

Pages