รพ.สต.บ้านนาเมือง

  • รพ.สต.บ้านนาเมือง ชูไฮท์ไลท์แอปฯ อสม.ออนไลน์ ทำโครงการ "พาคนดีไปเยี่ยมคนป่วย" ให้ อสม.แจ้งเหตุคนป่วยในพื้นที่ แล้วหมออนามัยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามพิกัดที่ อสม.แจ้งมาเพื่อช่วยดูแลหากมีปัญหาสุขภาพ แนะนำวิธีการดูแลต่อเนื่อง ญาติก็ไม่ต้องลำบากพาคนป่วยขึ้นรถมาถึง รพ.สต.
    2019-11-15 20:54
  • รพ.สต.บ้านนาเมือง เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนี้กับพี่น้อง รพ.สต. ในพื้นที่อื่นๆ โดยหวังว่าจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการทำงานให้ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็งมากขึ้น
    2018-12-18 10:39