รพ.สต.หนองพะลาน

  • "มานพ" ผอ.รพ.สต.หนองพะลาน  จ.นครราชสีมา สะท้อนปัญหาการปฏิบัติงานสู้โควิด-19 ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ  ทั้งความเสี่ยงติดเชื้อและอาจถึงขั้นเสียชีวิต พร้อมวอนขอสวัสดิการ “บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ” คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็ว
    2021-07-21 21:19