รพ.สต.

 • ในปัจจุบันการพัฒนาระบบสุขภาพของคนไทยได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชนหรือสุขภาพภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐานในฐานะเป็นแนวคิดและปฏิบัติการที่ใกล้ชิดชุมชนมายาวนานกว่า 3 ทษวรรษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการพัฒนาแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานเพื่อนำมาต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหม่ๆได้เกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของนโยบายและองค์กรรูปแบบใหม่ในแวดวงสุขภาพในปัจจุบัน
  2016-02-21 15:23
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.) วุฒิปริญญาตรี จี้ สป.สธ.กำหนดแนวทางเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน เหตุยังมีหลายพื้นที่ตีความเบิกค่าตอบแทนต่างกัน ส่งผล จพ.เสียสิทธิ แนะ สป.สธ.ออกหนังสือสั่งการเร่งด่วน มอบหมาย จพ.ที่มีวุฒิปริญญาตรีปฏิบัติงาน นวก.ได้ทันที และ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพไม่ให้ต่างเป็น 100 เท่า 600 บาทกับ 60,000 บาทเช่นนี้
  2016-02-19 14:34
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ฝาก รพ.สต.ในเครือข่ายทั้งหมื่นแห่งเร่งรัดส่งข้อมูล 1.การบริหารบุคคลชายแดนใต้ 2.ข้อมูลที่หน่วยบริการประจำ (cup) สนับสนุน รพ.สต.ปี 59 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลัง สป.สธ.เริ่มขยับจากข้อเรียกร้องปฏิรูป รพ.สต. ย้ำให้รีบส่งก่อนเลยกำหนด 23 ก.พ.นี้
  2016-02-19 14:20
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.เสนอ 2 ทางเลือก หากการปฏิรูปไม่เดินหน้า 1.แยกตัวจาก ก.พ.แต่ต้องปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ สธ.ใหม่ ให้เป็นธรรมต่อทุกวิชาชีพ หรือ 2.แยกตัวออกไปรวมกับ อปท.ภายใต้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ เพื่อการบริหารจัดการ คน เงิน ของ อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ 2 แนวทางนี้จะเกิดขึ้นแน่ หาก ก.พ.และ สธ.ไม่เห็นความสำคัญการปฏิรูป รพ.สต.
  2016-02-14 14:36
 • เครือข่าย รพ.สต. ชวส. ชมรม ผอ.รพ.สต.เดินหน้าปฏิรูป รพ.สต.ต่อเนื่อง ทั้งการร่วมประชุมแก้ระเบียบเงินบำรุง รพ.สต. การแก้กฎกระทรวงเพื่อรองรับ รพ.สต. การเข้าร่วมเวทีปฏิรูปสาธารณสุข พร้อมหนุนแนวทางสหกรณ์สุขภาพของ สคสท. เสนอใช้รูปแบบ primary care cluster แทนรูปแบบเดิม และส่งเสริมความก้าวหน้าของหมออนามัย ไม่ให้เป็นชนชั้นที่ถูกลืม
  2016-02-14 14:18
 • เครือข่ายเอดส์ฯ เสนอทางเลือกผู้ติดเชื้อฯ รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ยกระดับ รพ.สต.แบบเบ็ดเสร็จ ตรวจเลือด ฟังผล รับยาได้เลย เพื่อลดเวลา ลดปัญหาการแออัดใน รพ.ใหญ่ พร้อมพัฒนาร้านขายยาจ่ายยาให้ติดเชื้อเอชไอวี อำนวยความสะดวกใกล้บ้าน
  2016-02-08 11:24
 • รองปลัด สธ. เผย สธ.พร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามข้อเสนอ แถมเปิดเวทีรับฟังความเห็นทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน พร้อมแนะตัวแทน รพ.สต.ทุกเครือข่าย ร่วมหาข้อสรุปปรับโครงสร้าง สธ. หลังยังมีความเห็นไม่ตรงกัน ย้ำ สธ.เข้าใจ รพ.สต. งานเยอะ คนน้อย ที่ผ่านมาพยายามดูแล จนท.รพ.สต.ดีที่สุด แต่ติดทรัพยากรจำกัด    
  2016-02-04 11:58
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเผย หลังยื่นข้อเรียกร้องรัฐบาล/สธ. เผยพอใจผลตอบรับระดับหนึ่ง หลังที่ปรึกษา ก.พ.รับปากแจ้งความคืบหน้าผลดำเนินการ 15 วัน ขณะที่ สธ.ตอบรับปรับโครงสร้าง ค่าตอบแทน ยันให้มีตัวแทน รพ.สต.เข้าร่วม
  2016-02-03 16:44
 • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  29 ม.ค. 59 เมื่อเวลา 09.00 น.
  2016-02-03 11:55
 • เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่าย 14 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ปฏิรูป รพ.สต.ยกฐานะ รพ.สต. 1 หมื่นแห่งมีมาตรฐาน กฎหมายรองรับ พร้อมหนุนงบพัฒนางาน และค่าตอบแทนบุคลากร 1 หมื่นล้านบาท ให้ ครม.ยกเลิกหนังสือ ก.พ.ที่กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระดับสูงขึ้น เหตุทำให้ ผอ.รพ.สต.ไม่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เรียกร้องแต่งตั้ง คกก.ติดตามปฏิรูป รพ.สต.ที่มาจากผู้แทน 14 องค์กรด้วย
  2016-01-29 16:36
 • “ทัศนีย์” ประธาน สคสท. โต้ เคลื่อนไหวยื่นหนังสือนายกฯ ไม่เกี่ยวการเมือง แถมไม่เกี่ยวเลือกตั้งสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จวกกลับเป็นเรื่องตลก คนพูดไม่มีภาวะผู้นำ พร้อมยันขอเดินหน้างาน สคสท. มุ่งทำงานสาธารณะประโยชน์
  2016-01-28 16:10
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ยันเคลื่อนไหว 29 ม.ค.ไม่มีการเมือง เจตนาเพื่อขอความเป็นธรรมและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฐมภูมิตามแนวทาง New รพ.สต.ชี้ที่ผ่านมาขับเคลื่อนเรื่องความก้าวหน้าและเพดานเงินเดือนเหลื่อมล้ำจนได้รับการตอบรับที่ดี แต่ก้ยังมีปัญหาหลายเรื่องที่รอการแก้ไขอยู่
  2016-01-28 15:55

Pages