รพ.สต.

 • สสจ.เพชรบูรณ์ แจง กรณี 31 รพ.สต.หล่มสักขึ้นป้ายดำ เหตุสื่อสารไม่เข้าใจ หลังยุบรวมคลังยา รพ.หล่มสัก จากเดิมแยกคลังยาเฉพาะ รพ.สต.เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมง่ายต่อการบริหารและช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย รพ.หล่มสัก หลังเป็นหนี้ติดลบ 120 ล้านบาท พร้อมตั้งคณะทำงานเภสัชกรรมร่วมบริหารยาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน ยืนยัน รพ.สต.ยาไม่ขาด ไม่กระทบผู้ป่วยแน่นอน ด้าน “ผู้ตรวจ สธ.” กำชับ สสจ.เร่งแก้ปัญหา วางมาตรฐานระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาต่อไป
  2015-10-22 14:27
 • ชมรมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เตรียมเข้าพบ ปลัด สธ.คนใหม่ 12 ต.ค.นี้ หารือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือน ทั้งหลังเข้าแท่งบัญชี และเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่น พร้อมทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทนวิชาชีพสาธารณสุขฉบับ 8 และ 9 ที่ยังล่าช้า ระบุมี สสจ.ดำเนินการไปแล้วเพียง 10 กว่าแห่งเท่านั้น ทั้งยังมีปัญหาเหลื่อมล้ำ แนะนำความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับค่าตอบแทน ปรับที่สูงเกินไปลงมาบ้าง นอกจากไม่เป็นภาระการคลัง แล้วสร้างความเป็นธรรมให้วิชาชีพอื่นๆ ด้วย
  2015-10-05 15:27
 • แนะ รพ.สต.ขอใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลละ 5 ล้านบาท ซ่อมแซม รพ.สต.เพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ส่งผลดีกับประชาชน เผยมีบางพื้นที่ได้รับปรับปรุง รพ.สต.ไปแล้ว แห่งละ 1-4 แสนบาท
  2015-09-19 12:04
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฝาก สธ.ขอให้มีนโยบายใส่ใจหมออนามัยมากขึ้น ให้ความสำคัญกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในฐานะวิชาชีพที่ 8 ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ พร้อมเสนอ 8 ข้อแก้ปัญหา ทั้งเรื่องลดนโยบายเหมาโหล จัดเงินป้องกันโรคลง รพ.สต.โดยตรง ไม่ผ่าน รพช. ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพโดยต้องใช้เกณฑ์เดียวกัน ให้ความสำคัญกับ รพ.สต.ชายแดน ทุรกันดาร
  2015-09-15 10:30
 • รพ.สต.ทวงถามค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามฉบับ 8 เหตุใกล้สิ้นปีงบประมาณ 58 ยังไม่มีความชัดเจน หวั่นชวดเงินค่าตอบแทน อีกทั้งบุคลากรสาธารณสุขระดับ จพ.ที่จบปริญญาตรี ทวงถามหนังสือสั่งการเบิกค่าตอบแทน ในอัตรา นวก.อีกด้วย
  2015-09-13 08:50
 • ชวส และ ชสอ. ชมรมนักสาธารณสุขวิชาชีพ ขอเป็นตัวแทน รพ.สต. ร่วมพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข หวั่นค่าตอบแทน ปี 59 ยังคงใช้แนวทางเหลื่อมล้ำสูงเช่นเดิม พร้อมเสนอ 6 ข้อปรับการจ่ายค่าตอบแทน เช่น ให้นักสาธารณสุขวิชาชีพใน สสอ.และ สสจ.เบิกค่าตอบแทนได้ รพ.สต.ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ รพช.ในพื้นที่พิเศษ/เฉพาะ โอนค่าตอบแทนลง รพ.สต.โดยตรง เพื่อลดภาระ รพช.และให้ รพ.สต.ได้รับเต็มจำนวน
  2015-09-07 15:29
 • “ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” เข้าพบ “หมอปิยะสกล” เสนอเร่งแก้ปัญหา “หมออนามัย” ทั้งบรรจุตำแหน่ง ขรก. ปรับโครงสร้างสาธารณสุขอำเภอ แยกบัญชีส่งเสริมสุขภาพออกจากงบรักษา ระบุเป็นไปได้ เพราะหารือ สปสช.แล้วเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เตรียมเปิดบัญชี และบริหารโดย คกก.อำเภอ เผยบรรยากาศชื่นมื่น แนวโน้มดี รมว.สธ.คนใหม่ พร้อมรับฟังความเห็น แถมหนุนงานสร้างนำซ่อม มอบ “หมอธวัช” ดูแลนโยบาย รพ.สต.เป็นพิเศษ แถมเปรยอยากให้จัดเวทีรับฟังความเห็นประชาคมสาธารณสุขเดือนละครั้ง  
  2015-08-28 16:50
 • แต่เดิม รพ.สต.เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพไทยในลักษณะทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอ ต่อมามีการปรับปรุงการให้บริการ ทำให้ประชาชนในชุมชนเริ่มมาใช้บริการ รพ.สต.มากขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดมากกว่าโรงพยาบาลอำเภอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา รพ.สต.ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมด้านบุคลากร จะทำให้ รพ.สต.เป็นหลักของการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งช่วยลดภาระโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลศูนย์ได้อย่างมาก
  2015-07-07 15:54
 • ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้กำลังใจครอบครัวเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแกน้อย อ.เชียงดาว ที่เสียชีวิตพร้อมจัดทีม รพ.เชียงดาว ช่วยดูแลประชาชน 
  2015-06-23 19:07
 • “นพ.สมศักดิ์” เผยทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวกว่า 6 หมื่นทีม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล มี รพ.สต.เป็นหลักในพื้นที่ ระยะแรกเน้นดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการติดบ้าน ติดเตียง 2 ล้านคนทั่วประเทศ ก่อนจะขยายครอบคลุมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
  2015-06-13 15:55
 • เสียงจากหมออนามัย อานันท์ ปัญญาโพธินันท์ จพ.สธ.ในพื้นที่ชายแดน จ.น่าน ถึง ก.พ.ที่บอกเล่าความรู้สึก หลังจากรับรู้มติ ก.พ.ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งอานันท์ ระบุว่า “อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ระดับสูง เห็นใจพวกเราที่อยู่ระดับรากหญ้า ให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราด้วยครับ วันนี้ผมไม่เสียดายที่ยังไม่ได้บรรจุราชการ แต่ผมเสียใจ ที่ท่านทั้งหลายร่วมกันผลิตพวกเรามาแล้วสุดท้ายกลับมาลอยแพพวกเราไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมครับ”
  2015-06-03 12:43
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติย้ำอย่าเพิ่งหวังผลตัวชี้วัดนโยบายหมอครอบครัว ชี้หลายพื้นที่ไม่พร้อมเหมือนโมเดลต้นแบบ ทั้งการยึดติดกับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวมากเกิน ทั้งที่ไทยมีแพทย์สาขานี้น้อย หลาย รพ.ไม่มี ต้องให้ รพ.สต.ทำกันเอง ระบุเนื้องานหมอครอบครัว รพ.สต.ทำกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีระบบวัดผล เมื่อนโยบายต้องการ ฝ่ายปฏิบัติก็ต้องทำงานมากขึ้น แถมทรัพยากรมีไม่พอ กำลังคนไม่พอ ทั้งปัญหาเงินอยู่ที่ รพช. ถ้า ผอ.รพช.ไม่เข้าใจ ไม่สนับสนุน ก็ต้องวิ่งหาเงินเอง กลายเป็นระบบที่ยึดติดกับ ผอ.รพช.เกินไป แนะ สธ.เพิ่มคน-งบ ดัน รพ.ในพื้นที่สนุบสนุนทีมหมอครอบครัวมากกว่านี้
  2015-05-25 18:42

Pages