รอซาลี ปัตยบุตร

  • ผอ.รพ.รามัน ชวนโรงพยาบาลชุมชนที่อัตราการครองเตียงต่ำ ปรับพื้นที่ลดจำนวนเตียงแล้วเพิ่มพื้นที่นอนสำหรับญาติคนไข้และมีฉากกั้นเป็นสัดส่วน ชี้ช่วยลดภาพโรงพยาบาลอนาถา เพิ่มคุณค่าแก่องค์กร อีกทั้งส่งเสริมนโยบาย Refer Back รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใหญ่ได้เป็นอย่างดี
    2019-11-24 09:09
  •   10 พ.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาว่า เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีมติไม่เข้ารับฟังการชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และได้แต่งชุดดำแสดงอารยะขัดขืน คัดค้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) โดยมี น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สธ. และน.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. เข้าชี้แจง
    2013-05-11 09:21
  •  
    2013-05-07 11:50