ระบบหมอพร้อม

  • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งประสานหน่วยบริการและผู้รับผิดชอบโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เร่งบันทึกผลการฉีดให้เป็นปัจจุบัน แนะ ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” หากไม่มีข้อมูลหรือมีแต่ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อหน่วยบริการหรือผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มข้อมูลในระบบ MOPH IC เพื่อแสดงผลในหมอพร้อมทันทีและใช้เป็นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนได้
    2021-11-18 19:38
  • ยกระดับระบบ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass แสดงประวัติการติดเชื้อโควิด – 19 หลักฐานการฉีดวัคซีน รวมถึงผลการตรวจหาเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK  ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกในสถานที่ต่าง ๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting
    2021-10-18 17:54
  • มาดูรายละเอียด Line Official Account “หมอพร้อม” ใช้งานอย่างไร กลุ่มแรกบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเดิมเข้าระบบครั้งแรก 12 ก.พ. ก่อนฉีดจริง 14 ก.พ.64 จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ประกาศเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรกให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 50,000 โดส ซึ่งเป็นวัคซีนโควิด19 จากบริษัทแอสตราเซเนกา ที่จะเข้าไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “หมอพร้อม” มาช่วยเกี่ยวกับการติดตามการฉีดวัคซีนโควิด19 ครั้งนี้
    2021-01-27 16:32