ระบบหลักประกันสุขภาพ

 • การจัดหางบประมาณเพื่อมาใช้จัดการระบบหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการคลังสุขภาพ (health financing) การร่วมจ่ายแบบ copayment (ซึ่งในบทความนี้หมายถึง การร่วมจ่ายเมื่อป่วยหรือร่วมจ่าย ณ จุดบริการ) นั้นเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในอีกหลายๆ ทางเลือก ในบทความนี้จะใช้คำว่า “การมีส่วนร่วมในการคลังสุขภาพ” ในความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการหลักประกันสุขภาพ โดยมี copayment เป็นหนึ่งในทางเลือกของการมีส่วนร่วมเท่านั้น
  2016-01-05 16:34
 • รมว.สธ.ตั้ง “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬา เป็นประธาน คกก.พัฒนาหลักประกันสุขภาพตามข้อเสนอ SAFE ให้เวลาทำงาน 6 เดือน เพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ยันยึดแนวทางประชารัฐ ไม่ใช่การร่วมจ่าย
  2016-01-04 19:15
 • เครือข่ายผู้ป่วย 17 เครือข่าย (Healthy forum) แถลงการณ์ เรียกร้อง “บิ๊กตู่” ทบทวนคำสั่งย้ายเลขาธิการ สปสช.ชี้เป็นจุดเริ่มต้นทำระบบบัตรทองสะดุด ตัดการมีส่วนร่วมจากประชาชน กลายเป็นผู้รับบริการ รอการช่วยเหลือ ไม่สามารถร่วมออกแบบระบบได้ ทำประชาชนขาดขวัญกำลังใจ ขัดแย้งกับนโยบายการคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
  2015-06-29 16:31
 • การมีระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยนับเป็นความก้าวหน้าของการจัดสวัสดิการโดยรัฐ ที่ดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคน นับเป็นแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ใช้ระบบภาษีมาจัดบริการรักษาพยาบาล เพื่อลดการล้มละลายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน นี่ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการดูแลรักษาประชาชนยามป่วยไข้โดยทั่วถึงกัน ดำเนินการมามากกว่า 10 ปีแล้ว
  2014-06-13 09:51
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้โรคเอดส์ยังคงเป็น ปัญหาเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วโลก โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) รายงาน ล่าสุดในปี 2555 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ เอชไอวี 35.3 ล้านคน เสียชีวิตปีละ 1.6 ล้านคน ซึ่งลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 30 เนื่องจากผู้ติดเชื้อเข้าถึง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี มากขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มปีละ 2.3 ล้านคน สำหรับใน กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมี 21 ประเทศ รวมไทยด้วย มีผู้ติดเชื้อเอดส์ ประมาณ 1 ใน 10 ของทั่วโลก ในปี 2554 มีรายงานผู้ติดเชื้อประมาณ 5 ล้านคน
  2013-11-25 09:46
 • กรุงเทพธุรกิจ - แม้สภาคองเกรสของสหรัฐจะยังไม่ผ่านงบโอบามาแคร์ ที่ใช้ดูแลสุขภาพของคนอเมริกัน แต่ก็ทำให้ประเทศทั่วโลกเริ่มหันมามองเห็นความจำเป็นของการหาหลักประกันสุขภาพของประชากรในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเจ็บป่วย และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมาก หลายประเทศจึงหันมาสนใจกับการรณรงค์และป้องกันไม่ให้สุขภาพอ่อนแอและเจ็บป่วย โดยเชื่อว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงได้
  2013-10-28 10:03
 • กรุงเทพธุรกิจ - ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย ยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แผนการที่จะยุบรวม 3 กองทุนสุขภาพยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุติในระยะอันใกล้ "ศาสตราจารย์ แอนน์ มิลลส์" (Anne Mills) นักเศรษฐศาสตร์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภาควิชาสาธารณสุขและนโยบาย มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร (University of London) และผู้ซึ่งเคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2552 และเป็นผู้ที่ติดตามพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยมานาน รวมถึงยังมีผลงานการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศ ล่าสุดเธอให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นระบบสุขภาพของประเทศไทยไว้น่าสน
  2013-10-14 10:15
 •  
  2013-04-26 09:37
 •   ปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2555 เรื่อง จะต้องช่วยกันรักษาไว้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556   โดยนายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
  2013-03-07 16:13
 • “บางกลุ่มเข้าใจว่าผมจะมาล้มระบบ ไม่เข้าใจว่าผมอยากทำระบบให้ยั่งยืน..." นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ย้ำถึงนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุข ที่บางฝ่ายมองว่าเป็นการแทรกแซงจากการเมือง...
  2013-01-24 11:45
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพหวั่นรัฐบาลเพื่อไทยทำ 30 บาทกลายเป็นระบบอนาถา หลังปล่อยให้สธ.ล้วงลูกเอางบส่งเสริมป้องกันโรคไปจัดการเอง ชี้กลไกสธ.ติดตามตรวจสอบยาก ขาดการทำงานเชิงรุก เรียกร้องหมอประดิษฐ-หมอชลน่าน มีนโยบายชัดเจน เพิ่มงบรายหัว 4,000 บาท ลดความฟุ่มเฟือยใช้ยาข้าราชการ ไม่เก็บเงินสมทบสุขภาพของผู้ประกันตน
  2012-12-21 11:45
 • “หมอประดิษฐ” ให้นโยบาย 30 บาทยุคใหม่ เน้นปรับโครงสร้างการเงินการคลังให้สมดุลตั้งเป้า 1 ปีจะมีหน่วยงานกลางในการจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลระดับชาติ พร้อมบูรณาการ 3 กองทุนเท่าเทียม เตรียมเดินหน้าบูรณาการขยายสิทธิรักษามะเร็งทั้งระบบมาตรฐานเดียว
  2012-11-06 16:10

Pages