ระบบหลักประกันสุขภาพ

 • "ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดีและรัฐบาลต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรี ... เรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่ได้เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ..." ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 10 ต.ค. 2516
  2012-10-28 11:39
 •   วันนี้ (15 ต.ค. 55) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการฟ้าวันใหม่ ทาง Blue Sky Channel ถึงการพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนว่า “ได้ไปเยี่ยมสมาคมของโรงพยาบาลเอกชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศค่อนข้างมาก
  2012-10-15 14:35
 • ผมได้อ่านบทความใน www.manager.co.th  วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เรื่อง แพทย์สุดเซ็งถูกบีบงบ “30บาทรักษาทุกโรค” จำใจจ่ายยา “เบาหวาน-ความดัน” คุณภาพต่ำ!   เมื่ออ่านจบแล้วผมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่เป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย  บางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ  บางเรื่องก็ขัดแย้งกันเอง  ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดของประชาชน  ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมา 2 สมัย (8ปี) จึงเห็นว่าควรจะต้องชี้แจงแถลงไขกันพอสมควรดังนี้ครับ  (ตัวหนังสือสีแดงในวงเล็บเป็นของผม) 
  2012-08-28 14:17
 • เราทุกคนเคยเจ็บป่วยและได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล แต่เคยตั้งข้อสังเกตไหมครับว่า ในการดูแลรักษาคนป่วยแต่ละสิทธินั้นมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆ เรื่องยาถ้ามีคนป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ 3 ราย รายแรกใช้สิทธิบัตรทอง รายที่สองใช้สิทธิประกันสังคม และรายสุดท้ายใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ผู้ป่วยที่จะได้รับยามากที่สุดก็คือผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ส่วนผู้ป่วยที่จะได้รับยาน้อยที่สุดคือผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองครับ ผมจะยังไม่พูดถึงว่าได้รับยามากหรือน้อยอันไหนดีกว่ากัน ขอยกไปพูดฉบับหน้าแต่ฉบับนี้ขออนุญาตพูดถึงที่มาที่ไปของการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเพื่อให้เห็นภาพรวมระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพของประเทศ
  2012-05-29 09:22
 • หลายท่านคงมีประสบการณ์การไปรับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนไม่มากก็น้อย หลังพบคุณหมอเพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย คุณหมอก็จะสั่งยา จากนั้นก็ไปรับยาที่ห้องยาพร้อมชำระเงิน ผมเชื่อว่าราคาที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งเรียกเก็บมีโอกาสไม่เท่ากัน เพราะต้นทุนของแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากัน การคิดค่าบริหารจัดการหรือค่าบริการก็ไม่เท่ากันแม้ว่าผู้ป่วยจะถูกวินิจฉัยด้วยโรคเดียวกัน ดังนั้นเมื่อกองทุนสุขภาพของประเทศไทยทั้งสามกองทุนได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการข้าราชการและกองทุนประกันสังคมเป็นตัวแทนในการจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงพยาบาลแทนสมาชิกของแต่ละกองทุน จึงนำระบบ DRGs และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก
  2012-05-10 19:38
 • เอกสารหลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน
  2012-04-29 14:11

Pages