รักษาพยาบาล

 • ข้อเขียนจาก นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ชวนตั้งคำถามเรื่องการแพทย์ในปัจจุบันท่ามกลางเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นทุกวันว่า การแพทย์เป็นงานศิลปะหรือเป็นอุตสาหกรรม? ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงรำพึงจากแพทย์อาวุโสหลายท่านว่า ศิลปะและความสวยงามหลายๆ อย่างในการแพทย์กำลังสูญหายไป ซึ่งในมุมของ นพ.อธิพงศ์ เห็นว่าน่าเสียดายจริง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของหน้าที่แพทย์คือ การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัย
  2016-11-13 14:20
 • สวปก.เผยประชาชนเรียกร้องให้ประกันสังคมปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ตลอด แต่ สปส.ยังไม่ทำ ชี้ชาวบ้านไม่มั่นใจคุณภาพการรักษาพยาบาล แนะตั้งกรรมการสุ่มตรวจสอบการรักษาพยาบาลของ รพ.ในเครือข่าย  
  2016-02-08 16:05
 • ทัศนะจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ยกผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2556 เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของคนไทย ทั้งในประเด็นที่ว่า “ยามเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ว่าจะมีสิทธิไหนก็ตาม มีเพียงร้อยละ 60 ที่ไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล แต่ที่เหลือร้อยละ 40 รักษาตัวเองตามสะดวก” และ “ส่วนการนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนั้น จะมีการใช้สิทธิร้อยละ 90” ซึ่ง นพ.ธีระบอกว่า มีประเด็นน่าคิดอยู่หลายเรื่อง...
  2015-12-27 11:41
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : สมาคมราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรได้ริเริ่มโครงการ Choosing Wisely เพื่อแก้ไขวัฒนธรรมการรักษาเกินความจำเป็นในบริการสาธารณสุข ตามที่พบว่าผู้ป่วยได้รับสั่งจ่ายยาโดยขาดข้อมูลทางคลินิกรับรองและมีทางเลือกการรักษาอื่นที่ดีกว่า นอกเหนือจากการรณรงค์ชี้แจงสาเหตุที่การตรวจวินิจฉัยบางรายการหรือการรักษาบางประเภทไม่ได้ผลแล้ว โครงการ Choosing Wisely ยังมีแผนจะตีพิมพ์บัญชีการตรวจวินิจฉัยและยาซึ่งอาจรวมถึงการเอ็กซเรย์สำหรับอาการปวดหลัง หรือการจ่ายยาสเตตินสำหรับผู้ที่อายุ 75 ปีหรือมากกว่าเพื่อลดไขมันและป้องกันโรคหัวใจ 
  2015-09-20 10:42
 • “โกวิท” รองเลขาธิการ สปส.เผยความคืบหน้าจัดทำร่างกฎหมายประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ หลังพบบางสิทธิประโยชน์ไม่สอดคล้อง เช่น อาจตัดการเก็บสมทบกรณีว่างงาน ส่วนกรณีชราภาพ อาจจะให้เงินก้อนเมื่อเดินทางกลับประเทศ ส่วนกรณีคลอดบุตรและรักษาพยาบาล อยู่ระหว่างศึกษาจำนวนการใช้สิทธิและการเบิกจ่าย คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้ ก่อนเสนอ รมว.แรงงานพิจารณาต่อไป
  2015-07-18 17:27
 • นสพ.คมชัดลึก : ผู้ตรวจราชการแฉ นายหน้าระนองขนพม่าสวมสิทธิ์เป็นแรงงานถูกกฎหมาย หวังรักษาประกันสังคมฟรี เรียกหัวละ 5,000 สธ.รับตัวเลขผิดปกติจริง เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติที่มีขบวนการค้าแรงงานนำชาวต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์แรงงานเพื่อสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทย
  2015-02-01 14:15
 • ‘นพ.เจตน์’ เตรียมตั้งกระทู้ถาม ‘นพ.รัชตะ’ แก้ความขัดแย้ง สธ.-สปสช.ชี้เป็นปัญหาจากระบบ ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคล แม้เปลี่ยน รมว. หรือเปลี่ยนปลัด ความขัดแย้งนี้ก็จะยังอยู่ เหตุสำคัญคืองบประมาณไม่พอ บางปียังถูกแช่งแข็งอีก เผยที่ผ่านมาถือว่าสปสช.บริหารได้ดีภายใต้งบจำกัด แต่หากงบยังไม่พอเช่นนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล แนะ 2 หน่วยงานจับมือ จี้รัฐเพิ่มงบ แก้รากเหง้าปมปัญหา เสนอตั้งคกก.ยุทธศาสตร์ระบบรักษาพยาบาลระดับประเทศให้นายกฯเป็นประธาน
  2015-01-15 10:07
 • การจ่ายร่วมหรือร่วมจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล เป็นการบริจาคทานที่น่าภาคภูมิใจ สร้างความรัก ความผูกพัน สร้างความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างพลเมืองในชาติ สร้างจิตสำนึกของการทดแทนคุณแผ่นดิน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้น ช่วยค้ำจุนระบบการเงินการคลังสาธารณสุข ทำให้การแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักงันถอยหลังจากการขาดทรัพยากร ซึ่งสุดท้ายจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ทุกคนไม่ว่ายากไร้หรือมีฐานะ ไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะกับการร่วมจ่ายหรือจ่ายร่วมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศชาติอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความ สามัคคีปรองดองของคนในชาติ...เท่ากับช่วงเวลานี้ อีกแล้ว
  2014-12-25 20:02
 • สปช.เสนอเพิ่มศักยภาพ รพ.สต. ลดเหลื่อมล้ำการรักษาพยาบาลของคนในเขตเมืองและชนบท เพิ่มบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และส่งเสริมระบบสารสนเทศแบบ tele-medicine เน้นด้านส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย
  2014-12-18 16:37
 • คกก. 3 กองทุน เร่งผลักดันจัดตั้ง “ศูนย์จัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ” กลไกกลางลดความเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล ทำหน้าที่เบิกจ่าย ตรวจสอบ รวมถึงประมวลผลข้อมูล ตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จปี 58 พร้อมเผยความคืบหน้า อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่าง กม.เพื่อรองรับ
  2014-12-16 19:49
 • "รัฐบาล" เตรียมออกประกาศ เก็บค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติเข้าประเทศ เผย อัตราจัดเก็บเข้าประเทศเคาะเกิน 3 วัน 500 บาท แต่หากไม่เกิน 3 วัน เก็บวันละ 30 บาท คาดรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าหมื่นล้าน ส่วนหนึ่งนำไปชดเชยค่ารักษานักท่องเที่ยวกรณีเหตุฉุกเฉิน ด้าน ผอ.รพ.วชิระ ภูเก็ต เผย ต้องแบกรับภาระปีละ 3-4 ล้านบาท
  2013-10-19 10:26
 • รัฐบาลเตรียมโอนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนให้สปสช.ดูแล คาดเห็นผลในปี 57 ชี้มีความถนัดมากกว่า และจะช่วยทำให้สปส.ทำงานคล่องตัวขึ้น เพราะดูแลแค่สิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมอื่นๆ ภายหลังเกษียณอย่างเดียว แนะปรับระบบประกันสังคมใหม่ รองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย ทั้งเพิ่มอายุเกษียณ ขยายการลงทุนให้ได้ผลกำไรมากกว่า 6% และแรงงานจ่ายสมทบ 5% ทุก 5 ปี หากไม่แก้ไขงบอาจบานปลายถึง 4.3 แสนล้านบาท
  2013-10-07 16:32

Pages