รัชตะ รัชตะนาวิน

 • ประชาคมสาธารณสุขเชื่อรายชื่อย้ายรองปลัด สธ. จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ ครม.ยังไม่พิจารณา  ขณะที่ “หมอรัชตะ” เผยทุกอย่างยึดหลักธรรมาภิบาลในการคัดเลือก
  2014-10-02 21:51
 • สธ.จัดตั้งกลไกดึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ติดตามกำกับและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณปี 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข วงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมทีม
  2014-10-02 21:08
 • เครือข่ายผู้ป่วยยื่น 2 หมื่นชื่อเร่ง รมว.สธ. ผลักดันพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขหลังผลักดันมากว่า 12 ปี ด้านรมว.สธ. เผยเปิดกว้างทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาและผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ และจะนำเสนอครม.เมื่อผ่านการพิจารณาจากทุกภาคส่วนแล้ว
  2014-10-02 20:54
 • มติครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 22 ผู้ช่วยรมต. สธ.ได้ หมอวีระพันธ์ อดีตผอ.รพ.ขอนแก่น เป็นผู้ช่วยรมต.
  2014-10-01 21:54
 • ลือหึ่ง ! ย้ายปลัด สธ.ไปสำนักนายกฯ ขณะที่โผโยกย้ายรองปลัด สธ.รอเข้าครม.สัปดาห์หน้า ด้าน ประชาคม สธ. ชี้หากย้ายหมอณรงค์ ขัดหลักธรรมาภิบาล เชื่อเป็นข่าวปล่อย ระบุรับไม่ได้หากโยกย้ายเช่นนี้จริง ด้านชมรมแพทย์ชนบทเผยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากจะมีการย้ายปลัด แต่เชื่อมีเหตุจากความขัดแย้งเรื่องนโยบาย
  2014-10-01 14:52
 • พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ
  2014-10-01 11:44
 • โพสต์ทูเดย์ -หมอรัชตะแทงกั๊กทิ้งเก้าอี้อธิการฯ ลั่นกับชาวมหิดล กำลังพิจารณาทำงานควบสองเก้าอี้ได้หรือไม่ ย้ำรักษาสัญญาขอเวลาตัดสินไม่นานมีคำตอบแน่ ขณะที่ย้ายบิ๊กสธ.เข้าครม.วันนี้ ลือสะพัดเด้งปลัดณรงค์เข้ากรุ
  2014-10-01 11:30
 • “หมอรัชตะ” เผย ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รุกงานรักษาโรคต้อกระจก 7 ปี ผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้วเกือบ 1 ล้านรายทั่วประเทศ หรือร้อยละ 45.9 ของผู้ป่วยที่ต้องการรักษา ลดผู้ป่วยตกค้างรอคิวผ่าตัด ระบุในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในภาวะตาบอด 1.2 แสนราย สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ด้าน “รองเลขาธิการ สปสช.” เผย เตรียมเดินหนุนรักษาต่อเนื่อง เน้นพื้นที่จำกัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
  2014-09-30 18:06
 • ประชาคมม.มหิดลประมาณ 100 คน แห่ให้กำลังใจหมอรัชตะ เจ้าตัวขอเวลาพิจารณาอีกนิด เตรียมนัดหมายประชาคมม.มหิดลเร็วๆ นี้ แจ้งผลการตัดสินใจ และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
  2014-09-30 18:02
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม 19 หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 19 มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย นำโดย รศ.ดร.ภก.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ได้ทำการรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ 10,000 รายชื่อ มายื่นต่อ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (รมว.สธ.) วันที่ 29 ก.ย.57 ที่กระทรวงสาธารณสุข 
  2014-09-29 19:56
 • เครือข่ายเภสัชฯ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อกว่า 1 หมื่นรายชื่อต่อ “หมอรัชตะ” ทักท้วงร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่ วอนชะลอการนำเข้าสู่การพิจารณา สนช. ชี้ชัดรายละเอียดอันตรายต่อประชาชน ทั้งแบ่งประเภทยาผิดหลักสากล เปิดช่องผสมยามั่ว บรรจุยาเสี่ยงไม่มีคุณภาพ ควรกลั่นกรองก่อน เสนอเข้าสู่การพิจารณาในรัฐบาลใหม่
  2014-09-29 19:28
 • รมว.สธ.และรมช.สธ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย เน้นให้กรมบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและในกระทรวงฯ เพื่อบรรลุกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณ เพิ่มความเข้มแข็งอสม.ทำงานในชุมชน โดยไทยเตรียมแผนร่วมพลังนานาชาติ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคอีโบล่าใน 4 ประเทศแอฟริกาตะวันตก ทั้งเรื่องการระดมเงินบริจาค การส่งหน่วยแพทย์อาสา ไปดูแลในโรงพยาบาลสนาม โดยจะเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้
  2014-09-29 19:18

Pages