รัชตะ รัชตะนาวิน

 • ประชาคมสธ.เตรียมเข้าพบรมว.สธ. 24 ก.ย.นี้ แลกเปลี่ยนนโยบายสาธารณสุข เสนอพีฟอร์พี ชมรมแพทย์ชนบทยันตามเดิมไม่เอาสุดตัว เสนอแนวทาง 1 ประเทศ 2 ระบบ ด้านหมอประชุมพรไม่เห็นด้วยแยกระบบ แนะต้องใช้กับรพ.ทุกระดับ ขณะที่สภาการพยาบาลย้ำต้องมีเกณฑ์เป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ฝากความหวังว่ารมต.ใหม่ลดเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ อย่าทำเพื่อคนกลุ่มเดียว
  2014-09-23 22:16
 • ประชุมบอร์ด สปสช.ถกงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังถูกแช่แข็งได้รับเท่ากับปี 2557 เชื่องบประมาณไม่เพียงพอแน่นอน หลังเห็นเค้าลางสารพัด หวั่นกระทบการให้บริการประชาชน เล็งชงงบกลางปีเพิ่ม ด้าน “หมอรัชตะ” ขอดูตัวเลขงบใน 2 ไตรมาสแรกก่อน พร้อมเร่ง สธ.ปรับเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ ย้ำไม่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ขณะที่ “รองปลัด สธ.” รับลูก หวั่นปี 58 วิกฤตการเงินรุนแรงกระทบ รพ.ในสังกัด แม้ว่างบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2558 ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  2014-09-23 08:59
 • “โอสถ” รองสสลท.ชี้สธ.เพิ่มค่าจ้างพกส. เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เผยยังไม่ถึงค่าจ้างขั้นต่ำตามที่ตกลงไว้ 9 พันบาทต่อเดือน รอดูท่าทีหมอรัชตะถึง 8 ต.ค.นี้ หลังจากนั้นสสลท.จะกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวอีกครั้ง
  2014-09-22 19:33
 • “หมอรัชตะ” ปัดตอบสื่อเลิกนั่งควบ 2 ตำแหน่ง ระบุหากตัดสินใจ แจ้งให้ทราบแน่นอน  
  2014-09-22 18:56
 • มติบอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทางจัดงบปี 58 หลังได้รับงบประมาณเท่ากับปี 57ต้องเพิ่มประสิทธิภาพบริหารกองทุนทุกระดับไม่ให้กระทบผู้ป่วย ตั้งแต่ควบคุม/ปรับปรุงราคากลาง การต่อรองราคาเวชภัณฑ์  ยึดหลักผู้ป่วยต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาล เดินหน้าเบิกจ่ายงบตรงถึงหน่วยบริการ/สถานพยาบาลเหมือนเดิม ภายใต้งบกองทุน 6 หมวด และ 9 รายการภายใต้หมวดเหมาจ่ายรายหัว
  2014-09-22 15:25
 • ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือร่วมกันกับ นายหม่าเลี่ยวเหว่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจีน ซึ่งจีนอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพมากว่า 10 ปี เพราะจีนมีประชากรและพื้นที่มากที่สุดในโลก ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 (12th ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ที่กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (19 กันยายน 2557)
  2014-09-20 19:49
 • รมว.สธ. ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เวียดนาม พร้อมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ในประเด็นการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัญหาผู้สูงอายุ การรับมือภัยพิบัติ การสร้างโรงงานผลิตวัคซีน การพัฒนาวัคซีน รองรับมือการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และปัญหาแรงงานต่างด้าว ยกไทยเป็นประเทศตัวอย่างด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หนุนประเทศอาเซียนบวกสาม เดินหน้าร่วมกันพัฒนา พร้อมผลักดันเข้าสู่การประชุมสุดยอด อาเซียนบวกสาม ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่สหภาพเมียนมาร์
  2014-09-20 12:30
 • รมว.สธ. เผยไทยดำเนินการ Capacity Building UHC Institute เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา สนับสนุนระบบสุขภาพโลก พร้อมทั้งหารือความร่วมมือพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขกับสปป.ลาว 4 ประเด็น ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อแนวชายแดน การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล 3 แห่ง และการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมและสูตินรีเวช
  2014-09-19 15:06
 • เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ได้รณรงค์ให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ฉบับที่ พ.ศ. ผ่าน www.change.orgโดยขณะนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อเกือบ 20,000 คนแล้ว
  2014-09-18 19:09
 • หมอรัชตะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12  และประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามคือเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 และประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน จีน ครั้งที่ 5 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557 เน้นความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่ออุบัติใหม่ และการสนับสนุนประเทศอาเซียนพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักประกันสุขภาพสุขภาพถ้วนหน้า
  2014-09-18 18:54
 • ประชาคมสธ.เชื่อ “นพ.รัชตะ” เลือกตำแหน่งเดียวทุกอย่างจบ เชื่อทีมที่ปรึกษาจะทำงานเป็นกลางเพื่อทุกวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ และหากจะเปลี่ยนเกณฑ์พีฟอร์พีก็ต้องเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ถ้าโน้มเอียงไปเข้าข้างข้างหนึ่ง ประชาคมพร้อมจะส่งสัญญาณให้สาธารณชนรับรู้ทันที
  2014-09-18 18:33
 • หมอประเวศแนะทางออกปมขัดแย้งหลังหมอรัชตะควบ 2 ตำแหน่ง แนะใช้หลักประชาธิปไตยแบบสุนทรียสนทนา พูดคุยปรึกษาหารือ จะมีคุณภาพกว่าประชาธิปไตยแบบใช้อำนาจ
  2014-09-17 20:22

Pages