รัชตะ รัชตะนาวิน

 • หมอวิจารณ์ เผยมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เวลาหมอรัชตะ ถึง 8 ต.ค.นี้ เลือกนั่งตำแหน่งเดียว เผยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 คน ยงยุทธ และ กฤษณพงศ์ ได้เป็นรมต. ก็ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาแล้ว
  2014-09-17 19:10
 • อ.สุกรี ใส่ปี๊บคลุมหัวรอบ 2 เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล จี้ถอดถอนอธิการบดี เหตุควบ 2 ตำแหน่ง อธิการบดี-รมว.สธ. ไม่เหมาะสม
  2014-09-17 15:55
 • ครม.ประยุทธ์ให้ความเห็นชอบตั้งขรก.การเมืองสธ.แล้ว หมอศิริวัฒน์ เป็นที่ปรึกษารมว. หมอณรงค์ศักดิ์ ที่ปรึกษารมช. หมอสุเทพ เป็นเลขานุการรมว. และหมอสมชายโชติ เป็นผู้ช่วยเลขารมว.
  2014-09-17 14:57
 • มติชน เปิดโผโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงสธ. คาด "อำนวย กาจีนะ" และ "ชาญวิทย์ ทระเทพ" หลุดเก้าอี้รองปลัด ดัน "สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย" และ "ศุภกิจ ศิริลักษณ์" เป็นรองปลัดแทน
  2014-09-16 17:04
 • มติชน -การประท้วงเชิงสัญลักษณ์ที่ฮือฮาเมื่อเร็วๆ นี้ คงหนีไม่พ้นกรณีที่ "อาจารย์สุกรี เจริญสุข" คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ใช้ "ปี๊บคลุมหัว"  เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยที่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน นั่งควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีสถานะ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" และ "ข้าราชการการเมือง" ในคราวเดียวกัน
  2014-09-16 11:53
 • ไทยโพสต์ -"อาจารย์สุกรี" ชี้ หมอรัชตะขาดคุณสมบัติเป็นอธิการบดี ม.มหิดล และเตรียมเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากขัดระเบียบการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง อีกทั้งยังไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลา ไม่เชื่อจะหาคนที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งไม่ได้ ยันการแสดงความคัดค้านเป็นเสรีภาพทางวิชาการ และรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
  2014-09-15 20:04
 • นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. ถือฤกษ์สะดวกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 กันยายน โดยมี นโยบายหลักที่มอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด คือ การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศทุกด้าน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำหน้าที่ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายภายในเวลา 1 ปีเศษ จากบรรทัดนี้ คือ บทสัมภาษณ์พิเศษที่ทั้งสองท่านได้เปิดใจกับ "มติชน"
  2014-09-15 19:46
 • เปิดนโยบายสำคัญของหมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์ จากทั้งหมด 10 นโยบาย มีเรื่องเด่น “ทศวรรษพัฒนาปฐมภูมิ พัฒนาเครือข่ายส่งต่อทั้งรัฐ-เอกชน ลดเหลื่อมล้ำกองทุนสุขภาพ เจ็บป่วยฉุกเฉินใช้ได้จริง ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเห็นผลใน 1 ปี กลุ่มคนไร้สถานะมีสิทธิประกันสุขภาพ เพิ่มจำนวนรพ.ที่ออกนอกระบบให้มากขึ้น เร่งจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน เพิ่มวัคซีนใหม่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ หาจุดสมดุลจะเป็นเมดิคัลฮับต้องไม่กระทบประชาชนในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ และออกกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพ”
  2014-09-13 22:32
 • , , , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.57
  2014-09-13 20:17
 • หมอรัชตะ มอบอำนาจหมอสมศักดิ์ ดูแล กรมอนามัย สบส. กรมวิทย์ฯ สวรส. สพฉ. สรพ. สถาบันวัคซีน และรพ.บ้านแพ้ว 
  2014-09-13 15:12
 • หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์ ได้ฤกษ์เข้าทำงานสธ.วันแรก มอบนโยบายการดำเนินงาน 10 ข้อ และหลักการทำงาน 3 ข้อ เรียบง่าย สามัคคี มีธรรมาภิบาล เน้นเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม เขตสุขภาพต้องสร้างระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในระดับที่สูงขึ้น ยันควบ 2 ตำแหน่งไร้ปัญหา อีก 2-3 สัปดาห์เตรียมชี้แจงประชาคมมหิดล
  2014-09-13 14:30
 • ประธานสภาคณาจารย์ม.มหิดลเผย "หมอรัชตะ"ขอทำงาน 3 สัปดาห์ก่อนตัดสินใจ ชี้ "สุกรี" ปี๊บคลุมหัวแสดงออกส่วนตัว
  2014-09-11 20:45

Pages