รัชตะ รัชตะนาวิน

 • “สุกรี” เผยเอาปี๊บคลุมหัวตลอดเวลาที่ร่วมประชุมคณบดีม.มหิดล แต่ก็ไม่มีใครสอบถามหรือพูดอะไร ส่วนที่ประชุมไม่มีการหารือเรื่องการควบ 2 ตำแหน่งของหมอรัชตะ
  2014-09-10 16:35
 • เว็บไซต์คมชัดลึก -‘สุกรี’ สวมปี๊บคลุมหัวเข้าร่วมประชุมคณบดี จี้ ‘รัชตะ’ ลาออกจากอธิการบดีม.มหิดล เหตุนั่งควบ 2 ตำแหน่ง ด้าน "วิษณุ"เผย ควบรมว.สธ.และอธิการมหิดลทำได้ แต่ก็ขึ้นอยู่ธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานด้วย โบ้ยไม่ตอบเหมาะสมหรือไม่ 
  2014-09-10 14:19
 • หมอณรงค์เผยหารือผู้บริหารสธ.เพื่อทำข้อเสนอต่อรมว.สธ. และรมช.สธ.แล้ว ได้ข้อสรุปเดินหน้าปฏิรูปเขตสุขภาพ กระจายอำนาจให้เขตผ่านบอร์ด ส่วนอนาคตสธ.จะเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ เสนอบริหารงบประมาณระดับเขต ยืนยันข้อเสนอเดิมเปลี่ยนจัดสรรงบรายหัวเหลือ 4 หมวด ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนบุคลากรทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ ซึ่งจะพิจารณาทั้งพีฟอร์พี และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
  2014-09-10 13:42
 • หมอประชุมพรเชื่อไม่มีปัญหา หมอรัชตะ ควบ 2 ตำแหน่งทั้งอธิการบดีม.มหิดล และรมว.สธ. ชี้ไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เหมือนเป็นการขอแรงมาช่วยทำงานในสธ.เพียงปีเศษ หากทำหน้าที่รมว.สธ.จบ ก็สามารถกลับไปทำหน้าที่อธิการบดีต่อได้ แต่แนะเลือกรับเงินเดือนที่เดียวดีกว่า
  2014-09-09 18:38
 • สุกรี คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เตรียมเอาปี๊บคลุมหัว แสดงสัญลักษณ์คัดค้านและไม่เห็นด้วยที่หมอรัชตะ นั่งควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดีม.มหิดล และรมว.สธ. ชี้ 2 หน้าที่ต่างกัน งานหนึ่งเป็นงานการศึกษาต้องมีเสรีภาพทางความคิด ขณะที่อีกงานหนึ่งเป็นงานการเมืองงานบริหารจัดการ
  2014-09-09 18:14
 • หาก สนช. เปิดไฟเขียวให้ความเห็นชอบ พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ตามที่ อย.เสนอ สุขภาพของประชาชนจะตกอยู่ในความเสี่ยงโดยทันที สาระสำคัญจาก ร่าง พ.ร.บ.ยา ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วนั้น มี 2 ประเด็น ที่เครือข่ายนักวิชาการ เภสัชกร รวมถึงสภาวิชาชีพและสถาบันการศึกษา แสดงความกังวลอย่างรุนแรง คือ การเปลี่ยนนิยาม ยาอันตรายmถูกขยายให้ “ผู้ประกอบวิชาชีพ” ในวงการสาธารณสุขสามารถจ่ายได้ อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยาแสดงความกังวลก็คือ กฎหมาย “เปิดช่อง” ให้สามารถนำยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วมา “ผสม-บรรจุใหม่” ให้กับผู้ป่วยเป็นการเฉพาะรายได้
  2014-09-09 10:18
 • มติชน –ลูกจ้างชั่วคราวสธ. วอนรมว.สธ.คนใหม่ ดูแลค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชั่วคราว และพกส.ด้วย หลังสธ.สัญญาจะยกระดับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส. รับปากจะขึ้นเงินเดือนให้ แต่ก็ไม่ได้ตามนั้น เผยแม้ไม่ใช่ลูกจ้างประจำ แต่ก็เป็นบุคลากรสธ.ที่ทำงานในกระทรวงมานาน ล่าสุด คสช.จะเรียกทั้ง 2 ฝ่าย ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว และผู้บริหารสธ. เจรจา
  2014-09-08 18:08
 • เปิดรายชื่อคณะที่ปรึกษา “รมว.สธ. และ รมช.สธ.” นพ.มงคล เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาอีก 18 คน มีทั้ง นพ.ไพจิตร ปวะบุตร นพ.วิจารณ์ พานิช นพ.ประกิต และนพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
  2014-09-08 17:09
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ -อธิการบดีนิด้า ยินดีประธาน ทปอ.นั่งรมว.สธ. ด้าน อธิการบดีจุฬาฯเชื่อไม่กระทบการทำงานของ ทปอ. อีกทั้งเหลือเวลาอยู่ในวาระอีกเพียง 3 เดือนเท่านั้น
  2014-09-05 11:21
 • ว่อนเน็ต อ้างจม.หมอรัชตะถึงชาวมหิดล ยันควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดี และรมว.สธ. ไม่ทำให้งานของมหาวิทยาลัยมหิดลสะดุด ขอกำลังใจจากชาวมหิดลในการทำหน้าที่รมว.สธ.เพื่อพัฒนาประเทศด้วยกัน
  2014-09-04 19:53
 • สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โอกาสหมอรัชตะนั่งควบตำแหน่ง อธิการบดี-รมว.สธ. สักระยะหนึ่งแล้วค่อยประเมินการทำงานอีกครั้ง หลังมีผู้ห่วงใยการทำงานในหมวกอธิการบดี แจงสภาคณาจารย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก ต้องรอการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง 17 ก.ย.นี้
  2014-09-03 20:03
 • สพศท.เชื่อรมว.สธ.คนใหม่เข้าใจปัญหาระบบสาธารณสุข เป็นนักวิชาการทำงานในร.ร.แพทย์มานาน ขอให้รับฟังปัญหาทุกฝ่าย เตรียมขอเข้าพบเพื่อหารือการทำงานในอนาคต ส่วนรมช.สธ.คนใหม่ ยังกังวลเหตุมีภาพเป็นตัวแทนกลุ่มแพทย์ชนบท ละเลยรพศ./รพท. ขอให้แจงนโยบายให้ชัดเจน ด้านชมรมแพทย์ชนบทเสนอพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพ ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน และการบริหารจัดการในสธ.ทั้งปัญหากำลังคน และปัญหาค่าตอบแทนพีฟอร์พี
  2014-09-01 17:46

Pages