รางวัลชัยนาทนเรนทร

 • ประชุมวิชาการ สธ.ปี 59 ผลงานวิชาการ 1,068 เรื่อง พร้อมมอบรางวัลชัยนาทนเรนทร 5 ราย และผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น ชมเชยประจำปี 2558 จำนวน 6 ผลงาน
  2016-09-08 22:41
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวที่มั่นคง สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน” เน้นนวตกรรมใหม่ทางการแพทย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง คู่กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการการรักษาพยาบาล สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วย
  2016-09-08 22:33
 • เป็นเวลากว่า17 ปีมาแล้วที่ นางศิริพรรณ ภัทรศิริกุล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ผู้ที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประเภทประชาชน ประจำปี 2558 ที่ทำงานด้านแม่และเด็ก รณรงค์ให้คนในพื้นที่หันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ศิริพรรณเล่าว่า ก่อนหน้าที่จะมาเป็น อสม.นั้น เดิมมีอาชีพเป็นครู  เมื่อตอนที่ตั้งครรภ์นั้น มีความตั้งใจและเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นเมื่อคลอดจึงได้ลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกตามที่ตั้งใจไว้ และในปี 2542 เพื่อนๆ ได้ชวนมาทำงานจิตอาสา ด้วยการเป็น อสม.ซึ่งในยุคนั้น อสม.ยังไม่มีเงินเดือนเหมือนทุกวันนี้
  2016-02-13 18:01
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ คัดเลือก 5 นักการสาธารณสุขที่มีผลงานในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุข ในระดับประเทศรับรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2558 และเตรียมนำเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อรับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลต่อไป
  2015-11-28 11:01
 • เป็นเวลา 16 ปีมาแล้วที่ ฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว ได้ทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตสีแดง มีความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชนบางกลุ่ม งานที่เธอทำในวันนี้ไม่ใช่แค่งานส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับคนในพื้นที่ และคนของภาครัฐ โดยไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น ผลของการทำความดี ส่งผลให้ ฮาซานียะห์ ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557ประเภทประชาชน ด้วยวัย 48 ปี ในทุกๆ รางวัลที่เธอได้รับมักจะสร้างและเป็นกำลังใจให้เธอได้ทำหน้าที่ของอสม. เพื่อคนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายและใจดีขึ้น รวมทั้งความสันติภาพในพื้นที่
  2014-12-20 19:04
 • , , ,
  ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าว ผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น เข้ารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 ที่ อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
  2014-11-28 19:25
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประกาศชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานพัฒนา สร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข จำนวน 4 ประเภท ได้รับรางวัล “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2557 และกำลังดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลต่อไป
  2014-11-27 19:30
 • ถึงแม้จะไม่ได้เป็นหมอเหมือนกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอื่นๆ แต่จากการได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรเป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่า ธีระวัฒน์ ผอ.รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า มีความรู้และเข้าใจในธรรมชาติของการเป็นผู้ให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
  2014-03-22 10:42
 • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรี สธ.
  2013-11-28 10:26