ริซกี สาร๊ะ

 • หมออนามัยจังหวัดชายแดนใต้ยื่นหนังสือ เลขาธิการ ศอ.บต. ผลักดันสิทธิความก้าวหน้านักสาธารณสุขชายแดนใต้ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขเรื่องการบริหารบุคคล ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และการบรรจุนักสาธารณสุขชายแดนใต้
  2017-05-24 10:37
 • ริซกี สาร๊ะ “เมื่อมีปัญหากับ สธ. สปสช.หรือ ก.พ.ทีไร ประเด็นการแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ จะกลับมาอีกครั้ง ทั้งไปอยู่ท้องถิ่น ออกจาก ก.พ. หรือตั้งกรมปฐมภูมิ ตอนนี้มีปัญหาดราม่าการบรรจุพยาบาล หลายวิชาชีพเริ่มมีการปลุกแนวคิดอยากออกจาก ก.พ.อีกครั้ง แต่นักสาธารณสุขและชมรม ผอ.รพ.สต.ตกผลึกแล้วว่า การแยกตัวจาก สธ.ต้องมุ่งไป สสปช.(สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ) เท่านั้น และเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราเลือกตอนนี้”
  2017-05-13 11:31
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.เผย เกิดเหตุหมออนามัยโดนวัยรุ่นทำร้ายร่างกายหวังข่มขืนระหว่างอยู่เวรนอกเวลาวานนี้ แต่ยังดีหนีรอดมาได้ กระทุ้งผู้บริหาร สธ. เพิ่มความสำคัญระบบการรักษาความปลอดภัย รพ.สต. และปรับระบบการอยู่เวร จากอยู่เวรคนเดียวเป็นอยู่เวรคู่
  2017-04-16 21:17
 • รพ.สต.โวยนิยามกำลังคนสุขภาพขาดแคลนไม่ชัดเจน ยันวิชาชีพนักสาธารณสุขขาดแคลน เหตุ รพ.สต.แต่ละแห่งยังมีบุคลากรไม่พอ
  2017-04-12 07:48
 • รพ.สต.โอดอยู่พื้นที่กันดาร  ขาดคน เงิน ของ แต่รัฐยังไม่เหลียวแล ต่างจากโรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่เมื่อเกิดวิกฤติงบประมาณ  รัฐกุลีกุจอโอนงบแก้ปัญหาทันที
  2017-04-12 00:08
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ยื่นหนังสือ ปลัด สธ. เร่งแก้ปัญหาค่าตอบแทน จพ.สธ. หลัง ฉ.11 บังคับใช้ ชี้บางพื้นที่ยังจำกัดจ่ายแค่ 5 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ทำให้มีการค้างจ่าย/ชะลอการจ่ายในสายงาน จพ. อ้างรอความชัดเจนตีความจาก สธ. เผยปลัด สธ.มอบกลุ่มกฎหมายออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจภายในเดือน พ.ค.นี้   
  2017-04-06 15:49
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเร่ง สธ. ออกหนังสือสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ รพ.สต.เบิกงบได้ 100% หวั่นแม้มีนโยบายแล้วแต่บาง สสจ.อาจเล่นแง่หากไม่มีหนังสืออย่างเป็นทางการ
  2017-01-29 18:11
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขชี้ ฉบับ 11 ยังนิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน เผยบางจังหวัดตีความว่าอยู่ระดับ ปริญญาตรี ทั่วไป ทั้งที่ สธ.เคยบอกว่าอยู่ในกลุ่มสหวิชาชีพ
  2016-12-31 22:05
 • วิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดชายแดนใต้ เตรียมยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทน ฉบับ 10 กลาง ธ.ค. นี้ หลังปี 60 ยังคงค่าตอบแทนเฉพาะ 4 วิชาชีพ ยื้อจ่ายปี 61 แทน หวั่นเป็นแค่ยาหอม หวั่นหลัง “หมอโสภณ” เกษียณ นโยบายไม่ต่อเนื่อง พร้อมถามความคืบหน้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 หลัง ครม.อนุมัติ แต่ประกาศหลักเกณฑ์ยังไม่คืบหน้า 
  2016-12-14 10:53
 • ผลเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดแรกหลังมีกฎหมาย ทีมนำ รพ.สต.นำโดย ‘ไพศาล บางชวด’ ได้ยกทีม ครองตำแหน่งกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกทั้ง 12 คน ขณะที่ทีมพลังหมออนามัยที่นำโดย ‘ปรเมษฐ์ จินา’ ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  2016-12-02 11:50
 • ชวส.ชี้การที่แพทย์ออกมาวิจัยแทนนักสาธารณสุขว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าคนจะล้นงาน ถือเป็นการตั้งธงว่าวิชาชีพนี้จะไม่ขาดแคลน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของหลายวิชาชีพที่คัดค้านการมีวิชาชีพสาธารณสุขมาก่อนหน้านี้หลายสิบปีที่ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เพราะอัตรากำลังตามภาระงานของ รพ.สต.ยังขาดแคลนอีกมากมายหลายแห่ง
  2016-09-22 08:29
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ชายแดนใต้ยื่นหนังสือ เลขาธิการ ศอ.บต.ติดตามเรื่องแก้ไขงานบริหารบุคคลและค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ เผยความคืบหน้าตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับ 10 ให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพ พร้อมตั้งคณะทำงานพิจารณาความก้าวหน้าบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้
  2016-08-11 12:51

Pages