ริซกี สาร๊ะ

 • “หมออนามัย” พ้อ ร่างกฎหมาย PCC ซ้ำเติมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทำเหลื่อมล้ำเพิ่ม เผยเน้นความสำคัญแต่แพทย์ พร้อมให้สิทธิพิเศษและค่าตอบแทนเพียบ อ้างทำตาม รธน. เมินสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานพื้นที่แต่แรกเริ่ม หวั่น "เสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล" พร้อมย้ำไม่คัดค้านออกกฎหมายเพื่อประชาชนแต่ต้องเป็นธรรม
  2017-11-21 11:23
 • “หมออนามัย” ท้วง ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม เติมนิยามคำว่า “บำบัดโรค” ทับซ้อนหน้าที่และบทบาทหมออนามัย หวั่นทำ “วิชาชีพสาธารณสุข” บำบัดโรคเบื้องต้นไม่ได้ กระทบประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ เตรียมทำหนังสือทักท้วงแพทยสภา ชี้ต้องเปิดรับฟังความเห็นรอบด้าน พร้อมประสานวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน
  2017-11-19 10:42
 • เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุ วอนรัฐเห็นใจสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบ ทั้ง ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชสถิติ โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย และนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ชี้เป็นวิชาชีพชายขอบที่สิทธิ สวัสดิการ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนถูกละเลยมาตลอด
  2017-06-07 14:40
 • หมออนามัยจังหวัดชายแดนใต้ยื่นหนังสือ เลขาธิการ ศอ.บต. ผลักดันสิทธิความก้าวหน้านักสาธารณสุขชายแดนใต้ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขเรื่องการบริหารบุคคล ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และการบรรจุนักสาธารณสุขชายแดนใต้
  2017-05-24 10:37
 • ริซกี สาร๊ะ “เมื่อมีปัญหากับ สธ. สปสช.หรือ ก.พ.ทีไร ประเด็นการแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ จะกลับมาอีกครั้ง ทั้งไปอยู่ท้องถิ่น ออกจาก ก.พ. หรือตั้งกรมปฐมภูมิ ตอนนี้มีปัญหาดราม่าการบรรจุพยาบาล หลายวิชาชีพเริ่มมีการปลุกแนวคิดอยากออกจาก ก.พ.อีกครั้ง แต่นักสาธารณสุขและชมรม ผอ.รพ.สต.ตกผลึกแล้วว่า การแยกตัวจาก สธ.ต้องมุ่งไป สสปช.(สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ) เท่านั้น และเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราเลือกตอนนี้”
  2017-05-13 11:31
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.เผย เกิดเหตุหมออนามัยโดนวัยรุ่นทำร้ายร่างกายหวังข่มขืนระหว่างอยู่เวรนอกเวลาวานนี้ แต่ยังดีหนีรอดมาได้ กระทุ้งผู้บริหาร สธ. เพิ่มความสำคัญระบบการรักษาความปลอดภัย รพ.สต. และปรับระบบการอยู่เวร จากอยู่เวรคนเดียวเป็นอยู่เวรคู่
  2017-04-16 21:17
 • รพ.สต.โวยนิยามกำลังคนสุขภาพขาดแคลนไม่ชัดเจน ยันวิชาชีพนักสาธารณสุขขาดแคลน เหตุ รพ.สต.แต่ละแห่งยังมีบุคลากรไม่พอ
  2017-04-12 07:48
 • รพ.สต.โอดอยู่พื้นที่กันดาร  ขาดคน เงิน ของ แต่รัฐยังไม่เหลียวแล ต่างจากโรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่เมื่อเกิดวิกฤติงบประมาณ  รัฐกุลีกุจอโอนงบแก้ปัญหาทันที
  2017-04-12 00:08
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ยื่นหนังสือ ปลัด สธ. เร่งแก้ปัญหาค่าตอบแทน จพ.สธ. หลัง ฉ.11 บังคับใช้ ชี้บางพื้นที่ยังจำกัดจ่ายแค่ 5 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ทำให้มีการค้างจ่าย/ชะลอการจ่ายในสายงาน จพ. อ้างรอความชัดเจนตีความจาก สธ. เผยปลัด สธ.มอบกลุ่มกฎหมายออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจภายในเดือน พ.ค.นี้   
  2017-04-06 15:49
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเร่ง สธ. ออกหนังสือสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ รพ.สต.เบิกงบได้ 100% หวั่นแม้มีนโยบายแล้วแต่บาง สสจ.อาจเล่นแง่หากไม่มีหนังสืออย่างเป็นทางการ
  2017-01-29 18:11
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขชี้ ฉบับ 11 ยังนิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน เผยบางจังหวัดตีความว่าอยู่ระดับ ปริญญาตรี ทั่วไป ทั้งที่ สธ.เคยบอกว่าอยู่ในกลุ่มสหวิชาชีพ
  2016-12-31 22:05
 • วิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดชายแดนใต้ เตรียมยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทน ฉบับ 10 กลาง ธ.ค. นี้ หลังปี 60 ยังคงค่าตอบแทนเฉพาะ 4 วิชาชีพ ยื้อจ่ายปี 61 แทน หวั่นเป็นแค่ยาหอม หวั่นหลัง “หมอโสภณ” เกษียณ นโยบายไม่ต่อเนื่อง พร้อมถามความคืบหน้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 หลัง ครม.อนุมัติ แต่ประกาศหลักเกณฑ์ยังไม่คืบหน้า 
  2016-12-14 10:53

Pages