ร่างระเบียบค่าตอบแทนกรณีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของบุคลากรสาธารณสุข

  • มติชน - 'หมอประดิษฐ'ยันบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ สธ. ยึดตามมติ ครม. เหมาะสมเป็นธรรมแล้ว ไม่ห่วงนัดชุมนุมแต่อย่าโยงการเมือง กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพทางด้านการแพทย์ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ประกาศนัดชุมนุมประมาณ 1 พันคนที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการเข้ารับการเป็นบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด สธ. เนื่องจากพบว่ามีการเล่นพรรคเลือกพวก การใช้เส้นสายเข้าบรรจุข้ามอาวุโส
    2013-11-25 10:08
  • ข่าวสด - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตกลงร่วมกับนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ในการร่างระเบียบค่าตอบแทนกรณีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของบุคลากรสาธารณสุขตามข้อเสนอชมรมแพทย์ชนบท โดยจะออกระเบียบให้แล้วเสร็จในวันที่ 25 พ.ย. แต่ล่าสุดได้รับคำยืนยันจากนายสุภรณ์ว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอาจไม่สามารถทำได้ และพวกตนก็ทราบว่ามีการจัดกลุ่มของทางโรงพยาบาลใหญ่เพื่อมาให้กำลังใจผู้บริหารอีก เหมือนเป็นการกดดัน
    2013-11-25 10:04