ลดความแออัดในรพ.

  • เปิดรายละเอียดยกระดับผู้ป่วยบัตรทอง วีไอพีทุกคน ขณะที่สปสช.ย้ำไม่ใช้งบประมาณเพิ่ม เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนระบบ ย้ำ “30บาทรักษาทุกที่” ยังยึดหลักรับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ
    2020-11-15 14:52
  • HITAP สรุปผลประเมิน “โครงการรับยาใกล้บ้าน” ช่วยผู้ป่วยลดเวลารอรับยา เวลาเดินทาง 22% ปรึกษาเภสัชกรได้นานขึ้น ด้าน สปสช. เผย 10 เดือน มีโรงพยาบาล ร้านยาเข้าร่วมโครงการเกินเป้าตั้ง ระบุสถานการณ์โควิด-19 จุดเปลี่ยน ส่งผลผู้ป่วยเลือกรับยาใกล้บ้านเพิ่มขึ้น
    2020-08-25 13:00