ลดไข้

  • รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ศึกษาวิจัยการดูแลผู้ป่วยหนักมีไข้สูง ใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาผสมน้ำย่านางสกัดเย็นเช็ดตัวลดไข้ได้ผลดี ช่วยลดระยะเวลาของการเกิดไข้ซ้ำนานกว่าน้ำธรรมดา
    2018-08-26 19:37
  • พยาบาลประจำหอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ดูแลผู้ป่วย โดยใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวเช็ดตัวลดไข้ให้ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบว่าให้ผลดี ไข้ลงได้มากกว่าการใช้น้ำอุ่นอย่างเดียวประมาณ 1 เท่าตัว สามารถป้องกันอันตรายต่อสมองจากอาการชักเนื่องจากไข้สูง
    2014-09-17 13:23
  • แนวหน้า - นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความ ช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การฯ ก็ได้มีการเร่งการผลิตยา ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า เพนนิโซโลน ครีม ผงน้ำตาลเกลือแร่ และเวชภัณฑ์ในการ ทำแผล (แอลกอฮอล์, พลาสเตอร์ยา, สำลี) สำรองไว้ โดยขณะนี้ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีสำรองอยู่และบางส่วนได้กระจายให้กับ ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้ว จำนวน 180,0
    2013-10-07 11:54