ลูก

  • เพราะลูกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แค่กินอาหารแล้วจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ แต่คนเป็นพ่อแม่จะต้องสร้างกระบวนความคิดที่ส่งผลให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพในอนาคตข้างหน้าต่อไป
    2018-01-27 15:45
  • กสร.ส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างแม่-ลูก ตั้งเป้าปี 57 ขยายมุมนมแม่ 100 แห่ง ศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงานให้เป็นไปตามความพร้อมของผู้ประกอบการ พร้อมจัดงบสนับสนุน วอนนายจ้างส่งเสริม ชี้ช่วยสร้างครอบครัวให้อบอุ่น-ลูกจ้างมีกำลังใจทำงาน ดีขึ้น
    2013-08-12 07:48