วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์

  • อนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ชี้ “พยาบาล รพช.ใน จ.อุทัยธานี” ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลชนท้ายรถบรรทุก หลังนำส่งผู้ป่วย เข้าข่ายทุพพลภาพถาวร เสียหายขั้นรุนแรง ช่วยเหลือเบื้องต้น 4 แสนบาท ด้าน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนครอบครัว พร้อมเผยเผยอาการยังวิกฤตรักษาตัวใน รพ.อุทัยธานี
    2017-07-15 16:07
  • สปสช.มุ่งขยาย “เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ” เป็นกลไกสำคัญช่วยสร้างความเข้าใจในชุมชน ทั้งลดโรค แถมช่วยเข้าถึงสิทธิรักษาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะที่ “สปสช.เขต 3 นครสวรรค์” ต่อยอด จับมือมหาวิทยาลัยราชภัณฎนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนและนักศึกษาร่วม 600 คน   
    2014-11-12 19:23