วรชาติ เฉิดชมจันทร์

  • คณบดีกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต เสนอทางออก “พ.ร.บ.ยา” แนะยกร่างกฎหมายใหม่ ดึงทุกวิชาชีพมีส่วนร่วม พิจารณาผลรอบด้าน พร้อมร่วมถกประเด็นทุกวิชาชีพจ่ายยาได้ ชี้ไม่สอดคล้องวิชาชีพกายภาพบำบัด เหตุเป็นวิธีบำบัดโดยไม่ใช้ยา หวั่นเปิดช่องหาประโยชน์ ทำเวชปฏิบัติสุ่มเสี่ยง ประชาชนไม่ปลอดภัย
    2018-09-05 11:20
  • คณบดีกายภาพบำบัด ม.รังสิต ท้วงภาระงาน-ค่าตอบแทนนักกายภาพบำบัด “คลินิกหมอครอบครัว” สะท้อนไม่ให้ความสำคัญ ไม่ถูกรวมโครงสร้างเริ่มต้น ซ้ำถูกกำหนดบทบาทเพียงแค่ผู้สอน ขัดแย้งหลักนักกายภาพบัดบัดชุมชนเชิงรุก ขณะที่คลินิกกายภาพบำบัดเปิดใหม่พุ่ง เหตุนักกายภาพบำบัดชุมชนออกจากระบบแห่เปิด จากความต้องการเข้าถึง หวั่นซ้ำปัญหาขาดแคลนนักกายภาพบำบัดชุมชนในอนาคต
    2018-01-17 19:34