วรพล กิตติรัตวรางกูร

  • ผลการหารือ 3 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท กับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่ยืดเยื้อมาร่วม 3 เดือน เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล
    2013-06-09 12:40
  • หนึ่งในข้อเรียกร้องที่กลุ่มชมรมแพทย์ชนบทเคลื่อนไหวต่อเนื่องช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คือการแสดงความไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ดองค์การเภสัชกรรมที่ปลด "นพ.วิทิต อรรถเวชกุล" ออกจาก ผอ.องค์การเภสัชกรรมเมื่อกลางเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา
    2013-06-09 12:33
  • ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแพทย์ชนบทที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่นำโดย "นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข"
    2013-04-08 12:46