วรากรณ์ สามโกเศศ

 • ‘หมอมรุต’ ชี้การแก้ไขสัดส่วนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพโดยเพิ่มสัดส่วนตัวแทนหน่วยบริการมากขึ้นก็เพื่อเข้าสร้างสมดุลในการทำงาน เจรจาต่อรองการจัดบริการอย่างสมเหตุผล ไม่ได้หวังเข้ามายกมือเอาชนะคะคานแต่อย่างใด เตรียมเชิญสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาประเมินผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมาย คาดแล้วเสร็จกลางเดือน ก.ค.นี้
  2017-06-14 11:06
 • ‘หมอวินัย’ แนะการแก้กฎหมายบัตรทองต้องยึดเจตนารมณ์ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” และประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ระบุการแก้ไขครั้งนี้ควรทำในประเด็นที่ คตร.ทักท้วง จนต้องออกคำสั่ง ม.44 ให้ทำได้
  2017-06-09 20:34
 • เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกว่า 1,000 คนชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันแห่งชาติ แล้ว "เซ็ตซีโร่" เริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมากกว่าเดิม
  2017-06-06 14:54
 • คณะอนุกรรมการประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ พร้อมเปิดประชาพิจารณ์ 3 รูปแบบ ทั้งรับฟังออนไลน์, เวทีประชาพิจารณ์ และเวทีปรึกษาสาธารณะ ตั้งแต่ 2-18 มิ.ย.นี้ เวที 4 ภาค เริ่ม 10 มิ.ย.นี้ ที่จังหวัดสงขลา ก่อนจัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้น 14 ประเด็นสำคัญ นพ.พลเดช ชูวิสัยทัศน์สร้างสันติวัฒนธรรม แสดงความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายสำคัญ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
  2017-06-01 17:53
 • หน่วยธุรการเตรียมเสนอ 12 รายชื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้เลขาธิการ สปสช.ตรวจสอบคุณสมบัติ คาด 2-3 สัปดาห์แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป
  2016-09-22 13:41
 • บอร์ด สปสช.ตั้ง คกก.สรรหาเลขาธิการแล้ว “วรากรณ์ สามโกเศศ” อดีต รมช.ศธ.เป็นผู้แทน รมว.สธ. ส่วน อปท.ส่งชื่อ “นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี” กพย. และกรรมการสรรหาอีก 3 คือ “ทัศนา บุญทอง” นายกสภาการพยาบาล “โกวิทย์ มีกรุณา” ที่ปรึกษาสำนักงบ และ “สมศรี วัฒนไพศาล” อธิบดีอัยการภาค 7 เปิดรับสมัคร 25 ส.ค.-16 ก.ย.นี้ ก่อนเสนอไม่เกิน 3 รายชื่อให้บอร์ดพิจารณา
  2016-08-24 16:00
 • ครม. ‘ประยุทธ์’ 13 ต.ค.58 เห็นชอบตั้งบอร์ด-ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลกองทุน สสส.ชุดใหม่ ตามที่ รมว.คลังเสนอ “วรากรณ์ สามโกเศศ” อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นั่งประธาน “มนัส แจ่มเวหา” อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
  2015-10-27 15:28
 • สังคมไทยมีความเข้าใจผิดในเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่ง ที่หากไม่ช่วยกันอาจนำไปสู่การสูญเสียประโยชน์ของประชาชนอย่างมหาศาลได้ เรื่องนั้นก็คือเรื่อง Earmark Tax ในระดับสากลการใช้ Earmark Tax หรือบางครั้งเรียกว่า Hypothecation ก็คือการที่กฎหมายกำหนดให้จัดสรรรายได้ จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ให้ไปใช้เป็นการเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ หรือโครงการหนึ่งๆ หรือให้มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นการพิเศษ หรือแม้แต่ให้มีค่าลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษสำหรับโครงการที่กำหนดนั้นๆ
  2015-08-04 15:58

Pages