วัคซีนสปุตนิก วี

  • วัคซีน Sputnik V (สปุตนิก วี) ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาแห่งชาติกามาเลยา (Gamaleya) (ประเทศรัสเซีย) ซึ่งได้รับการอนุมัติใช้ใน 70 ประเทศทั่วโลกและมีประสิทธิภาพถึง 91.6% ตามผลการทดลองทางคลินิกในระยะที่ 3 ซึ่งได้ตีพิมพ์บนเว็บไซต์วารสารทางวิทยาศาสตร์ The Lancet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม วัคซีนชนิดนี้ยังคงเป็นหนึ่งในวัคซีนที่มีการส่งต่อข้อมูลที่มีความบิดเบือนความจริงเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีน ทางหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง Chequeado (ประเทศสเปน) ได้ระบุ 4 ข้อมูลที่มีเนื้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริงที่มีการแชร์วนซ้ำ และต้องตรวจสอบพบบ่อยที่สุด ด
    2021-10-21 02:21
  • อย. แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ได้ให้ข้อมูลปัญหากระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีน สปุตนิก วี ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้น เหตุข้อมูลที่บริษัทส่งไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสำคัญหลายส่วน ล่าสุดแจ้งบริษัทฯ ทราบแล้ว
    2021-05-07 17:12