วัคซีน

 • กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3.5 ล้านโด๊ส ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านฟรี 1 มิถุนายน - 31สิงหาคม2560
  2017-05-29 20:44
 • รัฐบาลคุ้มครองสุขภาพประชาชน เร่งรณรงค์ 4 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 1 มิ.ย.60 นี้ ลดภาวะแทรกซ้อน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พร้อมย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 60 ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์แพร่ระบาดตามคำแนะนำ WHO
  2017-05-29 20:38
 • สตาร์ทอัพสุขภาพไทยคว้า 2 เหรียญทองในงานนวัตกรรมนานาชาติที่กัวลาลัมเปอร์ คือ Zeekdoc ค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน และผลงาน HexSense ระบบติดตามและแจ้งเตือนกรณีตู้แช่ยาหรือวัคซีนมีอุณหภูมิหรือความชื้นผิดปรกติ
  2017-05-18 21:23
 • สปสช.จับมือกรมควบคุมโรค เร่งจัดหาวัคซีนเอชพีวี 4 แสนโด๊ส เริ่มฉีดกลุ่มเป้าหมาย นร.หญิงชั้น ป.5 ทั่วประเทศใน ก.ค. 60 มุ่งลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งปากมดลูก หลังเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 และสาเหตุการป่วยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย พร้อมกำหนดเป็นสิทธิประโยชน์บัตรทองปี 61            
  2017-05-07 17:19
 • โลกของยา ธุรกิจยา และระบบบริการสาธารณสุขมีความซับซ้อน ยากที่กรมบัญชีกลางจะรู้เท่าทัน และถ้าไม่มีความมั่นคงหนักแน่นในหลักการเพียงพอ ก็ไม่มีทางจะรักษาธรรมาภิบาลไว้ได้  โดยเฉพาะกรมบัญชีกลางมี “อำนาจ” ในการใช้ดุลพินิจ จะให้ยาหรือวิธีการตรวจรักษาใดมีสิทธิเบิกจากสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ โอกาสที่จะฉ้อฉล (Corruption) ก็เกิดขึ้นได้ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ได้ยกตัวอย่างของจริงจากวัคซีน “ป้องกันมะเร็ง” 2 ตัว 
  2017-02-24 22:07
 • กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบ 6 ครั้งตามกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั่วประเทศ ข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบแล้ว 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย และคาดว่าแนวโน้มจะพบผู้ป่วยโรคคอตีบในกลุ่มเด็กเพิ่มมากขึ้น พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ถึง 26 ก.พ. นี้
  2017-02-24 20:32
 • กรมควบคุมโรค วัคซีนไข้เลือดออกยังไม่บรรจุในวัคซีนพื้นฐานที่รัฐให้บริการประชาชน สธ.ยังต้องพิจารณาใช้วัคซีนในวงกว้าง ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนนี้ต้องจ่ายเอง จนกว่าจะบรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐาน พร้อมระบุ 4 กลุ่มเสี่ยงห้ามใช้ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร ส่วนประชาชนทั่วไป ควรให้แพทย์สั่ง
  2017-01-25 11:18
 • ทีมวิจัย “ไบโอเนท-เอเชีย และมหาวิทยาลัยมหิดล” คิดค้นนวัตกรรมวัคซีนชนิดใหม่ ถือเป็นบริษัทที่ 2 ของโลกที่สามารถผลิตวัคซีนไอกรนโดยใช้กระบวนการกำจัดความเป็นพิษของโปรตีนแอนติเจนโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมได้สำเร็จ ผลิตแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีคุณภาพดีกว่าวัคซีนแบบเดิมที่มีผลกระทบข้างเคียงกับผู้ได้รับวัคซีน
  2017-01-22 22:45
 • บอร์ด สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองครอบคลุมดูแลสุขภาพเด็กไทยต่อเนื่อง เสริมพัฒนาการ ช่วยเจริญเติบโตสมวัย เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ในท้องแม่ ทั้งคัดกรอง-ประเมินความเสี่ยง ให้วัคซีนป้องกันโรคตามช่วงวัย แก้ภาวะพร่องสุขภาพ รวมถึงรักษาพยาบาล 
  2017-01-14 11:58
 • ไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น และจัดทำร่าง MOU สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในระยะยาว
  2017-01-03 15:12
 • สธ.เตรียมนำร่องคลินิกวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ 5 แห่ง พร้อมเร่งผลักดันวัคซีนโรต้าเข้าสู่แผนภูมิคุ้มกันโรค ภายในปี 2561 สธ.เตรียมนำร่องคลินิกวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ 5 แห่ง นำร่อง 4 ภาคเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีนกลุ่มผู้ใหญ่ โดยใช้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมเร่งผลักดันวัคซีนโรต้าเข้าสู่แผนภูมิคุ้มกันโรค ภายในปี 2561 
  2016-09-25 22:00
 • ทาเคดาเริ่มทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกเดงกีทดลองระยะที่ 3 ในประเทศไทย ครอบคลุมเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุระหว่าง 4 – 16 ปีประมาณ 20,000 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยไม่คำนึงว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่
  2016-09-14 14:56

Pages