วัคซีน

 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือทีพีพี เริ่มต้นที่สินค้าและบริการ 7 รายการ ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ยา วัคซีน ชีววัตถุและระบบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการค้าบริการสุขภาพ พร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทยหากเข้าร่วมทีพีพี  
  2016-02-29 13:37
 • สธ.เข้มเฝ้าระวังโรคโปลิโอประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ภายหลัง สปป.ลาว ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ หลังพบการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ หมออำนวยแจงพบการระบาดทั้งในลาวและเมียนมาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่วนไทยวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 3 ด้านหลัก คือ ความครอบคลุมวัคซียในเด็ก ความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวัง กลไกติดตามต่อเนื่อง
  2016-02-16 15:15
 • เม็กซิโกถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศใช้ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกหรือ "เดงวาเซีย" (Dengvaxia) อย่างเป็นทางการ โดยมีหลายประเทศที่ให้ความสนใจในประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนดังกล่าว ในการนำมาใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมทั้งประเทศไทยเอง
  2016-02-15 15:50
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ในช่วงที่โรคระบาดกำลังคุกคามหลายภูมิภาคของโลก ทั้งเชื้อไวรัสอีโบลาในแถบประเทศแอฟริกาตะวันตก การระบาดของโรคซิกาในอเมริกาใต้และแคริบเบียน ตลอดจนเชื้อไวรัสเมอร์สที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทยในเวลานี้ ถือว่าเป็นช่วงที่ความช่วยเหลือในระดับโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด และดูแลสังคมโลกให้ปลอดจากเชื้ออันตราย
  2016-02-05 11:46
 • สปสช.เปิดข้อมูลจัดซื้อยาแค่ 4% ของยาทั้งระบบที่ใช้ในประเทศเท่านั้น มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นใน 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกยาราคาแพงและมีผู้ป่วยจำนวนน้อย ได้แก่ ยาบัญชี จ (2) กลุ่มที่สองยาขาดแคลนไม่มีจำหน่ายในระบบปกติ ได้แก่ ยากำพร้ายาต้านพิษ และวัคซีน และกลุ่มที่สามคือยาที่มีผู้ป่วยจำนวนมากต้องใช้ยาต่อเนื่องและเป็นภาระงบประมาณต่อทั้งผู้ป่วยและโรงพยาบาล ได้แก่ ยาต้านไวรัสเอดส์ และน้ำยาล้างไต พร้อมเผยปีที่ผ่านมา ร่วมมือกับ สปส. จัดซื้อยาจำเป็นราคาแพง ช่วยประหยัดค่ายาได้ 1 พันล้านบาท ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้น
  2016-01-25 16:10
 • สปสช.เผยสิทธิประโยชน์หนุนเด็กไทยสู่ประชากรคุณภาพ ทั้งบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน จนถึงดูแลสุขภาพช่องปาก สร้างสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน เดินตามคำขวัญนายกฯ ปี 59 นำพาพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้า พร้อมชวนเด็กไทยร่วมงาน “หลักประกันสุขภาพเด็กไทย” 9 ม.ค. 59 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร บี    
  2016-01-08 13:02
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงกระบวนการพิจารณาวัคซีน เน้นประสิทธิผล คุ้มค่า ทั้งในแง่วิชาการและบริหารจัดการ ยอมรับอาจล่าช้าบ้าง แต่ต้องรอบคอบ เผย อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เตรียมเสนอวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและโรต้าไวรัส บรรจุสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลังทดสอบได้ผลคุ้มค่า พร้อมแจงไทยฉีดวัคซีนโปลิโอเข็มเดียว ยึดตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก
  2016-01-03 13:44
 • “หมอปิยะสกล” แจงผลงาน สธ.ในรอบ 1 ปี แก้ปัญหาโรคที่ตายสูงสุด คือ หัวใจและหลอดเลือด ให้ผู้ป่วยได้รักษาทันเวลา จัดบริการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง แก้ปัญหาไอคิว-อีคิวเด็กไทยต่ำกว่ามาตรฐาน เฝ้าระวังโรคระบาด ยาสมุนไพรมีมาตรฐาน ลดบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุจราจร พัฒนาระบบบริการ ลดโรคเรื้อรัง
  2015-12-24 14:50
 • กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การขึ้นทะเบียนตำรับยา ประเภทตำรับยาที่มีตัวยาสำคัญเป็นตัวยาใหม่ (New Chemical Entities) หรืออนุพันธ์ใหม่ ยาชีววัตถุใหม่ และยาวัคซีนสำหรับมนุษย์ ต้องยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มีผลบังคับใช้กับคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้การขึ้นทะเบียนตำรับยามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตอบสนองความต้องการทั้งภาคเอกชนและประชาชน
  2015-12-22 16:59
 • นสพ.คมชัดลึก-เม็กซิโกประเดิมไฟเขียววัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก หวังช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศกว่า 100 รายต่อปี และอีกหลายล้านคนทั่วโลก
  2015-12-16 14:24
 • เลขาธิการสภาเภสัชกรรม หนุน สปสช.จัดระบบบริหารจัดการด้านยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนที่จำเป็น ระดับประเทศ มีประสิทธิผล เพิ่มอำนาจต่อรอง ลดราคายา กระจายส่งถึงหน่วยบริการทั่วประเทศ ลดปัญหาจัดเก็บยา รพ. จัดหายายาก โดยเฉพาะกลุ่มยากำพร้า ยาต้านพิษ เน้นเฉพาะยาจำเป็น ไม่ใช่ยาทุกรายการ เพื่อช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมเสนอรวมบริหารจัดการยาบัญชี จ.2 เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยทุกระบบ
  2015-12-08 12:10
 • สธ.เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกวาดล้างโปลิโอครั้งสุดท้าย เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขโลก คาดโปลิโอจะหมดไปในอีก 5 ปี 1 ธ.ค.นี้ นำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดมาใช้ 1 ครั้ง ในเด็กอายุ 4 เดือน พร้อมนำวัคซีนโปลิโอชนิดกินแบบใหม่มาใช้
  2015-12-03 09:38

Pages