วันคนพิการสากล

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อบรม อสม. 300,000 คน เป็นนักจัดการสุขภาพคนพิการทุกชุมชนทั่วไทยอย่างมืออาชีพ ค้นหาและส่งต่อหน่วยงานขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิการช่วยเหลือดูแลตามกฎหมายครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ผลสำรวจล่าสุดไทยมีคนพิการ 1 ล้าน 5 แสนคน กว่า 3 แสนคนใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างยากลำบาก และอีกเกือบ 1 หมื่นคน ไม่มีคนดูแล
    2015-12-04 14:32