วันมาลาเรียโลก

 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ด้วยแนวคิด “เริ่มต้นที่ตัวเรา สู่เป้ามาลาเรียเป็นศูนย์” โดยเน้นเฝ้าระวังโรค หากพบผู้ป่วยใช้มาตรการ 1-3-7 แจ้งเตือนภายใน 1 วัน ระบุแหล่งแพร่เชื้อภายใน 3 วัน ควบคุมแหล่งแพร่เชื้อภายใน 7 วัน และติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครบทุกราย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
  2019-04-26 13:21
 • กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้า กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ด้วย 5 มาตรการ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง 35 จังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้
  2018-04-25 16:14
 • สธ.รณรงค์วันมาลาเรียโลก ประจำปี 2558 เดินหน้าเร่งกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไป พร้อมตั้งเป้าประเทศไทยปลอดจากไข้มาลาเรีย ภายในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ. 2024) 
  2015-04-20 15:14
 • มติชน - ทีมนักวิจัยไบโอเทคประสบความสำเร็จในการพัฒนา "สารต้านมาลาเรีย P218" ล่าสุด ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลอง ไม่มีพิษและสามารถต้านเชื้อดื้อยาได้ เผยเป็นยาตัวแรกที่คนไทยออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นเอง
  2014-04-22 09:00