วารุณี สิทธิรังสรรค์

 • แม้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) จะยืนยันถึงการเลือกรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง จากปัจจุบันมีอยู่แล้ว 3 ตำแหน่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟากการเมืองแต่อย่างใด
  2013-01-14 15:12
 • เริ่มศักราชด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยเพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช.อีก 2 อัตรา จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 อัตรา งานนี้ทั้งฟากการเมืองและเลขาธิการ สปสช. ให้เหตุผลว่า เป็นการเพิ่มโดยอำนาจของเลขาธิการ สปสช. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่เป็นการแบ่งเบาภาระงานของ สปสช. โดยเฉพาะระบบการเบิกจ่ายกลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) ตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ที่ต้องมีผู้ดูแลเฉพาะ
  2013-01-07 08:42
 • "การบูรณาการสามกองทุน" กลายเป็นนโยบายเด่นด้านสาธารณสุขของพรรคเพื่อไทย ที่แซงหน้ากว่าการฟื้นคืน "30 บาทรักษาทุกโรค" ที่มีการพัฒนาการบริการเพิ่มจากเดิมเสียอีก เนื่องจากเห็นผลชัดเจนกว่า จากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกแห่ง ที่ประเดิมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 และตามมาด้วยนโยบายการรักษาเอดส์และไตมาตรฐานเดียว
  2013-01-02 14:08
 • เพียงไม่ถึง 2 เดือน หลังจากที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยเจ้าตัวได้ประกาศนโยบายปฏิรูป สธ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูเหมือนว่าแนวทางดังกล่าวเริ่มชัดเจน
  2012-12-22 10:29
 • แม้ปัญหาการบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17,000 คน ให้เป็นข้าราชการ จะได้ข้อสรุปจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย โดยมีแผนการบรรจุเป็นข้าราชการในช่วง 3 ปีนับจากนี้ ตามการหารือร่วมของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อานิสงส์นี้ไม่ใช่ได้ประโยชน์เพียงพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพอื่นๆ อีก 20 สายงาน อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด ฯลฯ รวมทั้งหมด 30,188 คน
  2012-12-08 09:02
 • ร่างระเบียบใหม่เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อจากพนักงานลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงาน ก.สธ.ไม่ได้ช่วยอะไร  สิ่งสำคัญควรเยียวยา ตามข้อเรียกร้องของพยาบาลที่ประสบปัญหาก่อน
  2012-11-24 09:13
 •   "ต้องยอมรับว่าการจะบรรจุทุกคนให้เป็นข้าราชการในเวลาเดียวกันคงไม่ได้ แต่ระหว่างรอหากมีรูปแบบอื่นที่ดีกว่าลูกจ้างชั่วคราว ย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลย..." ถ้อยคำของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวไว้ ระหว่างหารือ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) แทน
  2012-11-10 09:52
 • "ไทยแลนด์ เมดิคัล ฮับ" จัดเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุน ยิ่งจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในปี 2558 แล้ว ดูเหมือนว่าการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ยิ่งดูชัดเจนขึ้น แม้หลายฝ่ายจะกังวลถึงการพัฒนาบุคลากรที่อาจไม่เพียงพอ และจะส่งผลต่อการบริการสุขภาพภายในประเทศก็ตาม เพราะงานนี้ภาครัฐอย่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ออกมาย้ำตลอดว่า ไม่ส่งผล เนื่องจากมีการผลิตบุคลากรภายในประเทศอยู่แล้ว
  2012-09-29 10:22
 • และแล้วกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ได้ขุนพลคนใหม่แทน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ. ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน คือ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต การจัดทัพครั้งนี้ แม้จะถูกมองว่าส่วนหนึ่งมาจากสายการเมือง แต่ต้องยอมรับว่าหลายคนมีฝีมือ ไม่ใช่เล่น
  2012-09-24 12:55

Pages