วิชัย เทียนถาวร

 • กรรมการแพทยสภาชุดใหม่ เลือก หมอประสิทธิ์ คณบดีศิริราช เป็นนายกแพทยสภาคนใหม่ แทน หมอสมศักดิ์ ที่เป็นมาแล้ว 7 สมัย
  2017-02-04 15:41
 • "ผู้เขียนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ "ศาสตราจารย์ นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง" อดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งท่านได้สัมผัสเรื่องนี้ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก และผมขอร้องให้อาจารย์ช่วยเขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "30 บาท รักษาทุกโรค" เพื่อสร้าง "ปัญญา" หรือ "แสงสว่าง" ให้เกิดขึ้นกับ "ครอบครัวสาธารณสุข" ได้ตั้งสติ ช่วยกันคิดทำ ปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งท่านอาจารย์ได้ส่งให้ผู้เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2558...(ขอให้อ่านวิเคราะห์ให้ละเอียดได้ข้อมูลดีมาก)"
  2016-01-22 12:21
 • แนวหน้า - นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคธาลัสซีเมียนับเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ พบว่าประชากรที่เป็นพาหะมีประมาณ 30-40 หรือประมาณ 18-24 ล้านคน มีผู้ที่เป็นโรคประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน ซึ่งในแต่ละปีจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 1 ล้านคนจะมีหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 50,000 คน หากขาดการควบคุมและป้องกันโรคที่เหมาะสม คาดว่าในแต่ละปีจะมีเด็กใหม่ที่ป่วยเป็นโรคเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 12,000 คน การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือครอบครัวให้ กำเนิดบุตรที่มีสุขภาพที่แข็งแรง
  2013-11-05 07:28
 • สยามรัฐ - นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคและศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์การจัดประชุมไข้เลือดออกนานาชาติฝ่ายไทยเปิดประชุมไข้เลือดออกนานาชาติครั้งที่ 3 ปีนี้ ในประเด็น "ไข้เลือดออกเดงกี่โลก: ความท้าทายและพันธสัญญาร่วมกัน (Global Dengue:Challenges and Promisese) โดยมีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญไข้เลือดออกกว่า40 ประเทศ ร่วมประชุมกว่า 700 คน เพื่อหาแนวทางควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ
  2013-10-29 06:35
 • แนวหน้า - นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ การจัดประชุมไข้เลือดออกนานาชาติฝ่ายไทย เปิดประชุม ไข้เลือดออกนานาชาติครั้งที่ 3 ปีนี้ ในประเด็น "ไข้เลือดออกเดงกี่โลก : ความท้าทายและพันธะสัญญา ร่วมกัน(Global Dengue : Challenges and Promises) มีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญไข้เลือดออกกว่า 40 ประเทศ ร่วมประชุมกว่า 700 คน เพื่อหาแนวทางควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
  2013-10-22 10:41
 • กระทรวงสาธารณสุขไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการไข้เลือดออกนานาชาติครั้งที่ 3 เพื่อหาแนวทางระดมความร่วมมือพิชิตภัยโรคนี้ เผยสถานการณ์โรคนี้คุกคามสุขภาพประชาชนในกว่า 100 ประเทศ ติดเชื้อปีละ50-100 ล้านคน เสียชีวิต 25,000 ราย นักวิชาการทั่วโลกเร่งพัฒนา 6 เครื่องมือสำคัญพิชิตโรค อาทิ วัคซีน ยาต้านไวรัสจากสารต่อต้านไวรัสไข้เลือดออก นวัตกรรมควบคุมยุงลาย และเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคให้รู้เร็ว คาดการณ์ระดับรุนแรงโรคได้
  2013-10-21 20:18
 • ฐานเศรษฐกิจ - คนเครียดจากปัญหาพนันพุ่ง ผลกระทบต่อเนื่องถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมสุขภาพจิตจับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขยายบริการสายด่วนให้การปรึกษาปัญหาพนัน 1323 โดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
  2013-10-03 14:00
 • การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนได้ ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา "คน" ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญให้เกิดความเข้มแข็ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
  2013-10-01 10:43
 • สุดท้ายตำนาน "คดีคอมพ์ 900 ล้าน"หรือโครงการประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูล ข่าวสาร ด้านการเงินการคลังและข้อมูลโรงพยาบาลจำนวน 818 แห่งทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พ.ศ.2547 ก็ปิดฉากด้วยมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  2013-07-06 07:22
 • ในสมัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมว.สาธารณสุข เมื่อปี 2547 มีความต้องการยกเลิกโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขมูลค่า 911.78 ล้านบาทที่กิจการร่วมค้า พีสแควร์ ไทยคอม ชนะการประมูล แต่ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นไม่ยอมเซ็นยกเลิก นำมาซึ่งการขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ
  2013-06-29 10:27
 •   วันที่ 4 ก.พ. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย จัดงานวันมะเร็งโลก นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก ในส่วนของประเทศไทยมะเร็งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 การจัดงานครั้งนี้จะปรับแผนการป้องกันและควบคุมมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ.2540 เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องทำให้ประชาชนรับทราบว่ามะเร็งบางชนิดป้องกันได้ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งบางชนิดตรวจพบในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ คือ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้
  2013-02-05 09:20
 •   10 ปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลก สำรวจพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน 171 ล้านคน และทำนายว่า อีก 30 ปี จะมีผู้ป่วยเบาหวาน 366 ล้านคน เวลาผ่านไปไม่ถึง 30 ปี กลับพบว่า มีผู้ป่วยเบาหวาน 171 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของประชากรทั่วโลก
  2012-10-05 09:59

Pages