วิชัย โชควิวัฒน

 • ไลน์บุคลากรสธ.ร้อนอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้ง และความเห็นต่างในสธ. เมื่อมีผู้ใช้นามว่า “แพทย์โรงพยาบาลชุมชน” ส่งข้อความตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของนพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่ว่า คนไข้ล้นรพ.เหมือนตลาดสด เพราะสธ.ขยายบริการไม่ทัน เรียกร้องปกป้องกระทรวงสาธารณสุข ให้สธ.และสปสช.ก้าวข้ามชมรมแพทย์ชนบท เคารพสายการบังคับบัญชา แก้ปัญหารพ.ขาดสภาพคล่อง ให้สปสช.ส่งข้อมูลรายรับรายจ่ายให้ สธ.เพื่อกำกับงบ UC
  2014-10-19 20:29
 • โพสต์ทูเดย์ -หมอวิชัยอัด สธ.จับคนไข้เป็นตัวประกันบีบ สปสช.จัดสรรงบผ่านเขตสุขภาพ ทำประชาชนเดือดร้อน'ม็อบหมอ'ภาคใต้ต้านสปสช.แผ่ว
  2014-10-15 15:54
 • รองหัวหน้า คสช. ประชุมบอร์ด สสส.นัดแรก หนุนเคลื่อนงานป้องกัน-สร้างเสริมสุขภาวะคนไทย ระบุงานใดที่ทำร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ตามนโยบายปกติให้ทำต่อเนื่องแต่หากต้องอนุมัติเห็นชอบให้รอเสนอหลังจัดตั้งรัฐบาล 
  2014-07-18 20:05
 • นักวิชาการด้านยา ห่วง “การวิจัยยาในคน” ของไทยไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อผลการวิจัย ความปลอดภัยผู้เข้าร่วมวิจัย และประเทศ เหตุขาดกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การวิจัยกลาง ส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนพิจารณากันเอง ขณะที่ “ปธ.คกก.จริยธรรม สคม.” ยันการวิจัยในคนของไทยได้มาตรฐาน ยึดตามเกณฑ์สากล ICH GCP เพียงแต่ละหน่วยงานต่างใช้ดุลพินิจต่างกัน กลายเป็นอุปสรรคนักวิจัย กรณีต้องยื่นอนุมัติหลายที่ ทำล่าช้า เผย วช.เคยผลักดัน แต่ไม่สำเร็จ
  2014-07-02 20:14
 • บอร์ด สปสช. ถอนวาระพิจารณา “การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ” รอบที่ 3 เหตุ สธ.ยังไร้ข้อมูลนำเสนอ ด้าน “นิมิตร์” จี้ ประชุมครั้งหน้า 9 มิ.ย.ต้องมีข้อมูลชัดเจน ย้ำเข้าบอร์ดมา 3 รอบ แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนให้กรรมการพิจารณาได้ แถมตัวเลขยังไม่ตรงกัน ระบุต้องแก้ปัญหาแล้วเสร็จก่อน ปี 2558  
  2014-05-16 09:27
 • สปสช.ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัดฯ เปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคล กลุ่ม/ชมรม หน่วยงาน และสื่อมวลชน ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เข้าคัดเลือกรับ “ 4 รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น” ผู้ป่วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หน่วยงาน/องค์กรและทีมงานสนับสนุน และสื่อสนับสนุน สืบสานแนวคิด “นพ.สงวน นิติยารัมภ์พงศ์” เดินหน้างานดูแลจิตใจผู้ป่วยควบคู่การรักษาด้วยวิถี “มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน” ประกาศผู้รับการคัดเลือก ก.ค. นี้ รับเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  2014-05-08 15:00
 • ในด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลและคลินิกของญี่ปุ่นราวร้อยละ 80 เป็นของเอกชน โดยส่วนใหญ่เป็นขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (Non-profit Organization) หรือเป็น ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ญี่ปุ่นต่างจากไทยในข้อสำคัญ คือ ไม่ยอมให้โรงพยาบาลเข้าตลาดหุ้นเพื่อป้องกันการ"แสวงหากำไรสูงสุด"คณะศึกษาดูงานกลุ่มที่ 1 มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว 1 แห่ง กลุ่มที่ 2 ไปดูโรงพยาบาลของภาครัฐที่จังหวัดชิบะ 1 แห่ง และอีก 1 แห่งเป็นโรงพยาบาลสาขาขนาดย่อม ผู้เขียนอยู่ในกลุ่มที่ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลท้องถิ่น 2 แห่ง
  2013-12-31 09:53
 • ญี่ปุ่นมีพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ(Health Insurance Act) ตั้งแต่ พ.ศ. 2465 และมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 และใช้เวลาอีกราว 34 ปี จึงสามารถแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวให้เป็นพระราชบัญญัติสุขภาพ "แห่งชาติ" ให้ประชาชนทั่วประเทศมีหลักประกันถ้วนหน้าตั้งแต่ พ.ศ.
  2013-12-10 10:47
 • โพสต์ทูเดย์ - มีคำถามว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วเติบโตและขยายสาขาอย่างก้าวกระโดดเช่นนั้นได้อย่างไร
  2013-11-26 13:16
 • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป เป็นองค์กรตัวอย่างที่น่าศึกษา เพราะก่อตัวขึ้นมาในระยะ เวลาอันสั้นเพียง 6 ปีเท่านั้น แต่สามารถสร้างผลกระทบที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติได้มากโดยเป็นองค์กรที่ทำงานซึ่งปกติจะสร้าง "ความทรมาน" ให้แก่ผู้ถูกประเมิน แต่กลับเป็นที่ยอมรับและชื่นชมอย่างกว้างขวางจากวงการที่เกี่ยวข้อง นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าไฮแทปทำอย่างนี้ได้อย่างไร
  2013-11-12 09:33
 • โพสต์ ทูเดย์ - การประเมินเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากแก่การทำงานทุกอย่าง แต่คนโดยมากก็มักไม่ชอบการประเมิน โดยเฉพาะการเป็นผู้ถูกประเมิน เมื่อแพทยสภาอายุครบ25 ปี ในปี 2536 มีการประเมินเพื่อทบทวนอดีตและกำหนดทิศทางอนาคต ได้เชิญอาจารย์แพทย์ที่เป็นที่เคารพนับถือมาทำการประเมิน คือ ศ.นพ.วิทูร โอสถานนท์ในการสรุปผลการประเมินท่านได้กล่าววาทะที่กินใจประโยคหนึ่ง ว่า "การวางแผน เป็นการฝันหวาน การดำเนินการตามแผน เป็นความเหนื่อยยาก แต่การประเมินผล เป็นการทรมาน"
  2013-11-05 07:25
 •  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - ในอดีตคนไทยมีบทบาทในเวทีโลกค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะข้อจำกัดเรื่องภาษาและลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในแวดวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน เคยมีความพยายามผลักดันคนไทยให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีสาธารณสุขระหว่างประเทศ เช่น การวางแผนให้ นพ.ประกอบ ตู้จินดา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก จนทำท่าว่าจะสำเร็จ เพราะอาจารย์ประกอบเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับสูง เคยทำหน้าที่เป็นถึงประธานสมัชชาอนามัยโลก แต่ผลสุดท้ายไม่สำเร็จเพราะ "ภรรยาไม่อนุญาต"
  2013-10-01 10:18

Pages