วิทยาศาสตร์

  • สวทน.เชิญนักวิทย์ระดับโลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ชูเกาหลีใต้ประเทศต้นแบบพัฒนาประเทศโดยใช้ฐานวิจัย เดินหน้าจัดเวทีสาธารณะปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมทำสมุดปกขาวเสนอนโยบายใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ปูทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
    2014-08-08 15:13