วิทยาศาสตร์การแพทย์

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม มสธ.จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี เพื่อผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพและเพียงพอต่อระบบบริการสุขภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  2019-11-28 20:16
 • เปิดรายชื่อ 20 ผลงานเด่นได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ทั้ง 4 สาขา นวัตกรรมด้านโรค, นวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค, สาขา Medical Science Symposium, สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และรางวัล Best Practice Award
  2018-04-02 21:04
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 11 ผลงานวิชาการเด่นที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง
  2017-03-25 13:28
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดผลงานวิชาการดีเด่นจากการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 มีผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 19 เรื่อง จากการส่งเข้าประกวดทั้งหมด 179 เรื่อง
  2016-03-25 14:10
 • กลุ่มข้าราชการ สธ.สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคการแพทย์, รังสีการแพทย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึง พล.อ.ประยุทธ์ และ วิษณุ ระบุไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังปรับตำแหน่งตรงตามวุฒิปริญญาตรี แต่ถูกพิษจากเกณฑ์ ก.พ.ได้เงินเดือนลดลง ทั้งถูกดองไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 6 ปี แถมสุดเหลื่อมล้ำได้เงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการบรรจุทีหลัง ชี้สายงานพยาบาล และ ขรก.อีกกลุ่มได้รับการเยียวยาแล้วจากปัญหาเดียวกัน แต่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพยังไม่ได้รับการแก้ไข
  2015-07-05 18:34