วิทิต อรรถเวชกุล

  •   นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อาการคัดจมูก มีน้ำมูก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบมากมักเกิดจากการเป็นหวัด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเกิดจากโรคภูมิแพ้ ซึ่งทั้งสองกรณีสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาคลอเฟนนิรามีน แต่หากเกิดจากกรณีเป็นภูมิแพ้ยาคลอเฟนนิรามีนก็จะออกฤทธิ์ได้โดยตรง คือสามารถลดน้ำมูกได้ แต่ไม่สามารถลดอาการคัดจมูกได้ ซึ่งหากการคัดจมูกเกิดจากอาการแพ้ยาคลอเฟนนิรามีนก็จะระงับการคัดจมูกได้ด้วย  
    2012-06-11 19:44
  • อภ.ร่วมจัดสัมมนาการรักษาผู้ป่วยด้วยยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ หลังตั้งศูนย์เครือข่ายพิษวิทยาสำรองยาต้านพิษในพื้นที่เสี่ยง มุ่งลดปัญหาการเสียชีวิต พร้อมเพิ่มยาต้านพิษรวม 10 รายการครอบคลุมทุกกลุ่มอาการ
    2012-05-25 16:12

Pages