วินัย วิรยกิจจา

  • นับวันกระทรวงหมอก็ยิ่งมีปัญหาไม่จบสิ้น ไล่มาตั้งแต่ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง สธ. และสปสช.เกี่ยวกับจัดสรรงบประมาณ ไปจนถึงข้อสงสัยว่า 2 รมต.ใหม่ที่คาดหมายกันว่าจะเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง ก็ถูกลากไปเชื่อมโยงว่ามีกลุ่มแพทย์ชนบทหนุนหลัง และล่าสุดกับปรากฎการณ์ร้อนๆ การปลด นพ.สุวัช พ้นจากตำแหน่งผอ.อภ. และปรากฎการณ์ที่ปลัดสธ.ตั้งทีมที่ปรึกษาขึ้นมา ก็ยังหนีไม่พ้นข้อสงสัยว่าตั้งใจมาชนกับทีมที่ปรึกษาของรมต. บางทีนี่อาจจะเป็นความขัดแย้งที่คุกรุ่นกันมานานจนได้ที่และมาเดือดถึงขีดสุด ณ เวลานี้ ซึ่งท้ายที่สุด ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์นี้จะจบอย่างไร ตราบใดที่แต่ละฝ่ายยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งครั้งนี้คืออะไร
    2014-10-28 20:34