วินัย วิริยกิจจา

  • "ขณะที่การเจ็บป่วยทั่วๆไป หากเป็นการเจ็บป่วยระยะสั้นลาไม่ได้ แม้เป็นไข้หวัดยังต้องเดินฉีดยาอยู่เลย และในเวลารีบเร่ง เวลาจะล้างมือมีน้อยหรือไม่ล้างเลย รวมทั้งระยะของเตียงผู้ป่วยที่ชิดมาก แหล่งเชื้อโรคอยู่ในนี้หมด ดังนั้นถ้าพยาบาลเจ็บป่วยขึ้นมามักเจ็บป่วยอันตรายหรือมีอาการหนัก"
    2019-07-09 09:35
  • นสพ.มติชน : หมอเกรียงศักดิ์ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ชี้ปลัดสธ.ตั้งกุนซือเป็นคนจากอำนาจเก่าที่เคยจะรื้ออำนาจของสปสช. ตั้งใจชนกับทีมที่ปรึกษาของรมว.รัชตะ ด้านหมอวินัย อดีตปลัดสธ.ปฏิเสธ เชื่อปลัดณรงค์ไม่ได้ตั้งทีมมาชนกับรมต. แต่เพื่อมาเสริมทีมการทำงานมากกว่า ขณะที่หมอวัลลภ อดีตปลัดสธ.ยืนยันทีมที่ปรึกษาของปลัดณรงค์เพื่อมาช่วยกันทำงาน แจงคุ้นเคยกับทีมของรมต.ดี เชื่อต่อไปปนี้ทิศทางการทำงานจะดีขึ้น
    2014-10-27 16:13