วินิต อัศวกิจวิรี

 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ธุรกิจยาเอกชน หวั่นประชาชนเข้าถึงยายากขึ้น หลัง อย.ออกมาตรการเข้มงวดซื้อยาแก้ปวด ยาแก้ไอ-แก้แพ้ ป้องกันนำไปผสมเพื่อเสพ ทั้งจำกัดการขาย แจ้งชื่อผู้ซื้อ และจัดทำบัญชีการขยาย ชี้เพิ่มภาระเกินจำเป็น แนะควรยกระดับยาทรามาดอลเป็นยาเสพติดให้โทษ และควบคุมผู้นำเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อป้องกันลักลอบผลิตและขาย
  2015-08-08 17:36
 • ประชุมร่วม อย. ตัวแทนเครือข่ายเภสัชฯ ปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ เหลว ยังไม่ได้ข้อสรุป ด้าน อย.มั่นใจ 2 สัปดาห์แล้วเสร็จก่อนเสนอให้วิชาชีพอื่นพิจารณา หากเห็นด้วยพร้อมส่งคืนกฤษฎีกา
  2014-10-13 19:51
 • จากกรณีที่มีวัยรุ่นนำยาแก้ปวด "ทรามา ดอล" มาผสมน้ำอัดลม หรือผสมเหล้าดื่ม เพื่อให้เกิดอาการมึนเมา ล่าสุดมีข่าวนักเรียน ม.2 ใน จ.สมุทรปราการ ดื่มแล้วช็อกหมดสติ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นตัว คุมเข้มไม่ให้มีการนำยานี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเกิดอันตราย
  2013-08-30 10:27
 •   เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการตรวจสอบวัตถุดิบพาราเซตามอลของ หจก.พ. ระหว่างเดือน ม.ค. 2554-ก.ย.2555 จำนวน 386 ตัน ขายให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) 148 ตัน โรงงานเภสัชกรรมทหาร (รภท.) 237.15 ตัน ในจำนวนนี้ 44 ตัน มีปัญหาทางกายภาพว่า วัตถุดิบ 44 ตัน ไม่ได้มีปัญหาทั้งหมดเพราะมีรุ่นที่ รภท. ตรวจวิเคราะห์ผ่านแล้วนำไปผลิตยา 23.65 ตัน ส่งคืน หจก.พ. 20.35 ตัน ทำลายไป 0.1 ตัน ขายต่อให้บริษัท ม. 7 ตัน ยังไม่ได้นำไปผลิตยา และขายให้บริษัท บ. 1 ตัน ใช้ผลิตยาแล้ว เหลืออยู่ที่ หจก.พ. 13.25 ตัน
  2013-05-07 16:01
 •   นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้เดินหน้าการพัฒนาวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ สิ่งสำคัญ ขณะนี้จะต้องแก้ไขเรื่องกฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพ และทันสถานการณ์ ล่าสุดจะมีการยกร่างเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2012-09-18 09:45
 •  
  2012-08-21 09:40
 •  
  2012-08-21 09:36