วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์

  • ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ” และ “ความปลอดภัยทางถนน” แนะแนวทางเรียนรู้และการบริหารจัดการ “โควิด-19” เสนอนำมาปรับใช้กับนโยบาย “ด้านความปลอดภัยทางถนน” เผยความเหมือนในความต่าง และความท้าทายในควบคุมสถานการณ์ให้อยู่หมัด
    2020-04-23 17:26
  • เครือข่ายลดอุบัติเหตุ หนุนนโยบาย รมช. มหาดไทย ขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ช่วยลดบาดเจ็บ เสียชีวิต เผยอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียเฉลี่ยต่อปี 5 แสนกว่าล้านบาท พร้อมยื่นข้อเสนอผลักดันนโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
    2019-08-17 13:41
  • สธ.-สสส.-สอจร. ชู “ภูเก็ตโมเดล” ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทย ลดการตายจากอุบัติเหตุได้ 50% พร้อมโชว์ศักยภาพให้ต่างชาติได้เรียนรู้ เผยเป้าหมายสำเร็จ สสส. ตั้งคณะทำงาน สอจร. บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาผ่าน 5 เสาหลัก เกาะติดปัญหา แก้ไขตรงจุด เน้น 4 ปัจจัยสำเร็จ บังคับใช้กฎหมายเข้มข้นใช้เทคโนโลยีทุ่นแรง-เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพเข้มแข็ง-ระบบรักษาเยียวยาผู้บาดเจ็บ-ผู้นำกวดขันพื้นที่ แก้ไขลดจุดเสี่ยงซ้ำซาก
    2017-11-30 16:45