วิศวกรรมการแพทย์

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ ระดับหัวกะทิ ป้อนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นขุมพลังใหม่ในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
    2019-02-10 18:34
  • นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยนวัตกรรม “แบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์สำหรับการบำบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์” นวัตกรรมลดความเสี่ยงการเลเซอร์เพื่อความงามที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด โดยมุ่งช่วยแพทย์คาดการณ์ความร้อนที่จะเกิดขึ้นในชั้นผิวหนังได้ล่วงหน้าก่อนทำการรักษาจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 44 ที่ กรุงเจนีวา
    2016-08-16 18:30