วิศิษฎ์ ตั้งนภากร

 • ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. ระบุ สธ.มีคำสั่งมอบให้ ผอ.รพ.สต. เป็นผู้บังคับบัญชา ระหว่างรอแก้กฎหมายกำหนดหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของ สป.สธ.ทั้ง รพช. รพศ.-รพท.ให้เป็นหน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มบทบาทหน้าที่ ส่งผลต่อการบริหาร รพ.สต.คล่องตัวเพิ่มขึ้น ระหว่างรอปรับปรุง กม.กำหนดให้ รพ.สต.เป็นส่วนราชการถูกต้องในสังกัด สธ.
  2016-05-29 08:20
 • สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กำหนดจัดประชุมวิชาการ  “รวมใจรวมพลังหมออนามัย สู่วิชาชีพอย่างมืออาชีพ” 26 – 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในการหนุนเสริมระบบสุขภาพที่เข้มแข็งของประเทศไทย
  2016-03-31 17:23
 • รองปลัด สธ.เร่งคลอดระเบียบใหม่เยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข หลังผลตีความกฤษฎีการะบุไม่สามารถใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมาจ่ายได้ เผยจากผลการศึกษาไม่มีระเบียบหรือประกาศฉบับใดที่สามารถนำมาใช้ได้ จึงต้องออกเป็นระเบียบใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว่าจะออกเป็นใด ระหว่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงการคลัง หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดี
  2016-03-11 12:16
 • ปลัด สธ.สั่งฝ่ายกฎหมาย ถอนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมตั้งคณะกรรมการทบทวน เพื่อให้ตรงเจตนารมณ์ที่ต้องการบังคับใช้ในกรณีทุจริตและยักยอกทรัพย์ ไม่ใช่คดีบริการทางการแพทย์
  2015-12-18 17:51
 • นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เผยความคืบหน้าจัดตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชน เตรียมเปิดรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 พ.ย. นี้ พร้อมเลือกตั้ง คกก.สภาการสาธารณสุขชุมชน แล้วเสร็จ มี.ค.59 เดินหน้ารองรับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
  2015-10-21 09:47
 • ‘หมอโสภณ’ มอบภารกิจ 4 รองปลัด สธ.ใหม่ ‘หมอสมศักดิ์’ เป็นรองอันดับหนึ่งดูด้านบริหาร ‘หมอประนอม’ ดูแลด้านภารกิจพัฒนาการแพทย์ ‘หมอสุวรรณชัย’ ดูแลภารกิจพัฒนาการสาธารณสุข และ ‘หมอวิศิษฎ์’ ดูแลภารกิจสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
  2015-10-14 14:58
 • เว็บไซต์มติชน : ประชุมนัดแรกบอร์ดทบทวนกำหนดทิศทาง สสส. เร่งศึกษาระเบียบการทำงาน หวังแนะคำจำกัดความ “สุขภาพ” ให้ยึดหลัก พ.ร.บ.ฯ รับกำหนดนิยามไม่ได้ เพราะต้องแก้กฎหมาย ซึ่งนอกเหนือหน้าที่ ลั่นเตรียมเชิญ สสส.ให้ข้อมูลเร็วๆ นี้
  2015-10-13 20:45
 • นสพ.มติชน : ฉลองตำแหน่งได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็เจองานหิน!!! กับการสรรหาบุคลากรในบังคับบัญชามาเป็น "รองปลัด สธ." จำนวน 4 คน เพื่อให้เข้ามาเป็นมือเป็นไม้ขับเคลื่อนงานในช่วง 2 ปีนับจากนี้ แต่ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่พิจารณาอนุมัติให้นำรายชื่อกลับไปทบทวนแล้วเสนอเข้าไปใหม่
  2015-10-13 11:43
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 รายงานกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ไม่ได้พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในสังกัด สธ.ทั้งๆ ที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอรายชื่อรองปลัด สธ.
  2015-10-09 10:42
 • สธ.เร่งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ที่เป็นต้นเหตุให้ครูและนักเรียน ของโรงเรียนวัดบางเกลือ จ.ฉะเชิงเทรา 17 ราย เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง เบื้องต้นคาดว่าน่าจะปนเปื้อนสารเคมี ขณะนี้อาการทุกรายดีขึ้น โดยวันนี้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำดื่มซึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารปนเปื้อนโดยเร็วที่สุด
  2014-09-30 18:15
 • คาดโผโยกย้ายผู้บริหาร สธ.ระดับสูงนิ่งแล้ว หลังเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง สะพัด! "หมอวิศิษฎ์" รั้งตำแหน่ง เลขาธิการ อย. "หมอบุญเรือง" เป็นเจ้ากรม สบส. "หมอโสภณ-หมอวิลาวัลย์" ชิงดำอธิบดีกรมสุขภาพจิต เตรียมเสนอ ครม.วันนี้ (18 ก.ย.) ด้าน "วิทยา" รูดซิปปาก บอกใครได้ตำแหน่งไหนอยู่ที่ความเหมาะสม
  2012-09-18 10:09

Pages