วีรชัย พุทธวงศ์

 • นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อยอดงานวิจัยใช้หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารให้แพทย์ปฏิบัติงานสู้โควิด-19
  2020-04-11 15:19
 • กกอ.เห็นด้วยตั้งกองทุนสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เตรียมถกเลขาธิการ สปสช. ใน 1-2 สัปดาห์นี้ ด้านศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเสนอดึงเงินจากประกันสังคมมาเป็นเงินตั้งกองทุน โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยเลือกโดยสมัครใจว่าจะใช้สิทธิประกันสังคมหรือใช้สิทธิใหม่ หากกฎหมายไม่เอื้อจะขอ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้มาตรา 44 ผ่าทางตัน
  2016-12-07 20:12
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : เลขาฯ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาพบ “พินิติ” ยื่นหนังสือสานต่อเรื่องสิทธิ์ สวัสดิการด้านกองทุนสุขภาพอุดมศึกษา ระบุก่อนหน้านี้ สนช.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว แต่ยังขาดเจ้าภาพในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
  2015-05-17 10:34
 • ประกันสังคมออกโรงโต้ คุณภาพยารักษาโรคได้มาตรฐานตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ชี้จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ แนะมีปัญหาให้เข้าร้องเรียนโดยตรง หากพบแพทย์วินิจฉัยโรคพลาด รพ. ต้องรับผิดชอบ
  2014-11-29 17:56
 • ดร.วีรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคำถามถึงความไม่มีประสิทธิภาพของสิทธิรักษาพยาบาลในกองทุนประกันสังคม ความเหลื่อมล้ำกับสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการอื่นๆ และท้ายที่สุดนำไปสู่บทสรุปว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า จนนำไปสู่การเรียกร้องและเคลื่อนไหว แยกพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากสิทธิประกันสังคม ได้เขียนบทความตัวอย่างความเหลื่อมล้ำด้านยาที่ผู้ประกันตนจำต้องแบกรับอยู่ ขณะที่ยังต้องจ่ายสมทบทุกเดือน
  2014-11-19 13:08
 • มติชน -ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีพนักงานมหาวิทยาลัยร้องขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกือบ 130,000 คน แทนการได้รับสิทธิประกันสังคม โดยพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดยศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมกับ สปสช.
  2014-10-03 10:06
 • ตั้งกองทุนรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยใกล้เป็นจริง หลังสกอ.หารือสปสช.ใช้โมเดลกองทุนรักษาพยาบาลอปท. ด้าน ‘รศ.วีรชัย’ ผู้ผลักดันต่อเนื่อง ชี้พนักงานมหาวิทยาลัยแม้ให้สปสช.บริหารกองทุนรักษาพยาบาลแต่ยังได้สิทธิกองทุนชราภาพและกองทุนว่างงาน แต่ยังกังวลปัญหากองทุนสปส.ขาดทุนในอีก 30 ปีแนะสปส.ใช้โมเดลนี้แก้ปัญหากองทุนสปส.ขาดทุน ให้สปสช.ดูแลสิทธิรักษาพยาบาลแทน ส่วนสปส.ดูสิทธิสวัสดิการสังคมอื่นๆ จะดีกว่า ข้องใจสปส.ตรวจสอบยาก แม้ขอข้อมูลยังไม่ได้ จี้ปฏิรูปสปส.ด่วน ก่อนทำพังทั้งระบบ
  2014-06-22 19:43
 • สกอ. หารือ สปสช. เดินหน้าจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย” มอบ สปสช.บริหาร ใช้ “โมเดลกองทุนรักษาพยาบาล อปท.” หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ลดความเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล สร้างขวัญกำลังใจพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลภายใน 1 เดือนเพื่อกลับมาหารือกับ สปสช.อีกครั้ง
  2014-06-11 15:39
 • พนง.มหา’ลัย เข้าพบสปสช. หารือแนวทางตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล ใช้โมเดลเหมือนกับอปท. เผยถ้าตั้งเป็นกองทุนรัฐจ่ายเงินถูกกว่าเข้าประกันสังคม จากเดือนละ 1,800 บาท ตกเดือนละ 1,000 บ. 
  2014-04-20 11:21
 • มติชน - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (CHES) เปิดเผยว่า หลังจากได้มีการร้องขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย แทนสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เนื่องจากทุกวันนี้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องใช้สิทธิประกันสังคม ทั้งๆ ที่เป็นข้าราชการ จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือข้อกฎหมายตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยมีข้อสงสัยว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะอยู่ในบังคับตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฯหรือไม่ ซึ่งได้รับแจ้งว่าไม่มีอำ
  2014-03-13 08:02
 • เวบไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา(CHES)  เปิดเผยว่า  หลังจากได้มีการร้องขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เป็นผู้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย แทนสำนักงานประกันสังคม(สปส.)  เนื่องจากทุกวันนี้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องใช้สิทธิประกันสังคม ทั้งๆที่เป็นข้าราชการ จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือข้อกฎหมายตามมาต
  2014-03-12 18:59
 • พนักงานมหาลัยหนุนสปสช.ผลักดันกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลเท่าเทียมทั่วประเทศ ใช้โมเดลกองทุนค่ารักษาอปท.เป็นต้นแบบ
  2014-03-05 14:38

Pages