วีรพงษ์ เกรียงสินยศ

 • เสนอ สธ.ชี้แจงประชาชนทั้งประโยชน์-โทษ จัดระบบเก็บข้อมูลผลกระทบ เร่งสร้างหน่วยบริการที่มีความรู้เรื่องนี้ และต้องจัดการกัญชาใต้ดิน
  2019-12-27 15:49
 • วงเสวนาจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านเห็นพ้อง ทิศทางแพทย์พื้นบ้านควรเน้นการขับเคลื่อนในระดับชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนเป็นหลัก ผู้อำนวยการมูลนิธิสุขภาพไทยชี้รัฐมองภาพการแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทย สมุนไพร ในเชิงเศรษฐกิจทำให้ห่างไกลจากความเป็นหมอที่ดูแลคน แนะควรนำการแพทย์พื้นบ้านกลับมาสู่การดูแลสุขภาพเพื่อพึ่งพาตนเองในระดับชุมชน
  2019-10-30 17:51
 • บอร์ดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เดินเครื่อง 2 จังหวัดนำร่อง เชียงรายและอุดรธานี เน้นให้ความสำคัญสมุนไพร ตำรับยาโบราณ แพทย์แผนไทย เชื่อมโยง ทีม ‘หมอครอบครัว’ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข หวังดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ
  2017-02-28 22:06
 • เจ้าของรางวัล “อโชก้าเฟลโลว์” หวังบรรจุ “แพทย์พื้นบ้าน” ในชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง นำร่องโรคผิวหนัง-แผลเบาหวาน แต่สภาพปัญหาปัจจุบันคือทรัพยากรถูกทำลาย สมุนไพรสูญหายจากประเทศ ดังนั้นจึงต้องทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
  2017-01-19 12:36
 • “หมอนวดตาบอด” ประเทศไทยติดอันดับโลก แต่ไม่ได้รับการส่งเสริม บางรายฝีมือชั้นเซียนกลับเป็นแค่ “ลูกจ้าง” รพ.สต. ถ้าจะสอบใบประกอบโรคศิลป์ต้องมา กทม.เท่านั้น ด้าน ผอ.มูลนิธิสุขภาพไทย เตรียมผลักดันตั้งสถาบันฝึกสอนรายภูมิภาค
  2017-01-11 15:41
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยืนยันไม่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการขอทุนกับกองทุน สสส. แย้ง กรรมการมูลนิธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ร่วมพิจารณาโครงการให้มูลนิธิ และไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อมูล พร้อมเผยผลการดำเนิน 8 ปีด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภค
  2015-10-27 19:40
 • มูลนิธิสุขภาพไทยยื่นจม.ร้องวิทยาหยุดทำร้ายนวดไทย หลังออกประกาศด่วนให้หมอนวดแผนไทยที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยให้ไปสอบปฎิบัติโดยให้เลือกว่าจะสอบนวดแบบพื้นบ้านหรือเชลยศักดิ์ ซึ่งเป็นวิชาการนวดที่ไม่อยู่ในหลักสูตรตามกฎหมาย ทำให้คนตาบอดที่สอบผ่านข้อเขียนไม่สามารถสอบได้เพราะออกหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนมา เผยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อไหนกำหนดว่า วิชานวดไทยต้องเป็นพื้นบ้านหรือราชสำนัก ชี้เป็นการละเมิดกฎหมาย ทำลายภูมิปัญญาการนวดไทย จี้ออกประกาศใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ดำเนินการหมอนวดตาบอดจะเข้าพบรมว.สธ.
  2012-06-10 13:21