วุฒิสภา

 • เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ก.พ.
  2014-02-28 18:43
 • ไทยโพสต์-"หมอณรงค์" นำทีมเครือข่าย สธ.บุกสภา หอบรายชื่อกว่าแสนรายไม่เอารัฐบาลขี้โกงยื่นรอง ปธ.วุฒิฯ "หมอประดิษฐ" ติงขึ้นป้ายหน้า รพ.โยงการเมืองไม่เหมาะสม ห่วงขัดแย้ง หวั่นอีกกลุ่มอ้างสิทธิ์ทำบ้าง
  2014-02-28 18:31
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 27 ก.พ.
  2014-02-27 17:29
 • ไทยรัฐ - ในการแถลงผลงานของรัฐบาลต่อวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่ มีอุปสรรคปัญหามากมาย แต่ได้ยึดถือจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ คือสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล สร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ สร้าง บรรยากาศความปรองดองบนความเสมอ ภาคและมีมาตรฐานเดียว และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2013-10-24 12:37
 • วุฒิสภา เคาะกม.สาธารณสุขชุมชน ขีดเส้นให้วินิจฉัยโรคได้เบื้องต้นเท่านั้น ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเสียงข้างมาก 116 ต่อ 4 เสียงเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเสนอ โดยจากนั้นจะส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
  2013-09-09 19:45
 • นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวอภิปราย "การคุ้มครองผู้บริโภคกับการแพทย์ทางเลือก" ภายในสัมมนา เรื่อง "รักษาทางเลือก เรื่องจริงหรือค้ากำไร" จัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ว่า จากการที่ปัจจุบันมีแพทย์ทางเลือกเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการตรวจสอบ ควบคุมอย่างจริงจัง ซึ่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ โดยบทบาทกรมควรส่งเสริมคุ้มครองการแพทย์แผนไทย ส่วนการแพทย์ทางเลือกต้องทำหน้าที่ควบคุม กำกับ
  2013-08-05 07:44
 • คนรักหลักประกันสุขภาพร้องกมธ.ธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตรวจสอบดีเอสไอ และรมว.สธ. ข้ามขั้นตอนชงดีเอสไอเอาผิดทุจริตยาพารา ชี้เพื่อความเป็นธรรมกับองค์การเภสัช
  2013-05-02 16:27