ศิริชัย ลิ้มสกุล

  • บอร์ด อภ.ตั้งโต๊ะแถลงผลสอบบรรจุยาโรคหัวใจ 2 ชนิดสลับซอง 9 ก.ย. ระบุปัญหาเกิดจากการตรวจสอบในแล็บ เจ้าหน้าที่ไม่ทำตาม ขั้นตอนปฏิบัติ นายกสภาเภสัชฯแจงยาทั้ง 2 ชนิดเป็นกลุ่มเดียวกัน รับประทานผิดไม่อันตราย แค่วิงเวียนศีรษะ 'หมอประดิษฐ'มั่นใจ ไม่เกี่ยวดิสเครดิต ผอ.องค์การเภสัชฯคนใหม่
    2013-09-09 07:06
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ลพบุรี จัดงาน "รวมพลัง อสม. ขจัดภัยร้าย กาจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก จังหวัดลพบุรี" โดยมี อสม.ประชาชน, ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ร่วมกิจกรรม เพื่อตระหนักในการประสานความร่วมมือป้องกันแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
    2013-07-21 09:58